Maandagavond is in een geheime vergadering besloten het collegevoorstel in te trekken. Burgemeester en wethouders maken een knieval en trekken het boetekleed aan.  De snelheid van de besluitvorming was een inschattingsfout maar de wens om vluchtelingen op te vangen blijft.

De burgemeester ziet de samenleving, de democratie, de insprekers en de vluchtelingen als de verliezers.  Maar is dit niet een beetje theatraal en zijn de echte verliezers niet alleen de vluchtelingen. Onze samenleving inclusief de insprekers zitten met de Kerst weer aan een rijk gedekte tafel. De samenleving is weliswaar verdeeld in voor en tegenstanders van een groot AZC maar laten we hopen dat er snel weer een breed draagvlak komt om meer vluchtelingen op te vangen dan de 26 van dit moment. Het opnemen in een dorp van nieuwe culturen is een verrijking.

De democratie is al niet veel soeps meer maar zou er zeker mee gediend zijn wanneer besluitvorming in de toekomst in het openbaar plaatsvindt en niet zoals maandag op een geheime locatie.

Laten we nu stoppen en proberen terug te keren naar het dorp van voor 11 december 2015

Twitter: Onze columniste Naadje van de Kous twittert @nvdkous

De beelden van Betuwe Jong: 

Persverklaring

Vanmorgen om 10.00 uur blikte burgmeester Miranda de Vries terug op vorige week met een persverklaring.

Precies een week geleden waren we met ongeveer 250 gasten, politici, insprekers en medewerkers in ons gemeentehuis. Een raadsvergadering die binnen aanvankelijk rustig begon moest abrupt worden afgebroken door buitensporig geweld buiten het gemeentehuis. Met alle denkbare middelen werd de raadszaal belaagd.

Al deze mensen werden met persoonlijke inzet en moed verdedigd door de mannen van de politie uit Geldermalsen van het team De Waarden, bijgestaan door de ME. Met gevaar voor eigen lijf en leden hielden zij stand om ons én de lokale democratie te beschermen. Ik ben ongelooflijk trots op deze groep en mede namens alle college- en raadsleden ook dankbaar voor het werk dat zij onder moeilijke omstandigheden hebben verricht.

Afgelopen maandagavond zijn we als gemeenteraad en college voor het eerst sinds die bewuste avond bij elkaar gekomen. Het was goed te horen hoe iedereen persoonlijk de avond heeft beleefd en in alle rust ervaringen en emoties te delen. Het delen van deze beleving is nodig om samen verder te kunnen.

De angst die wij hebben gevoeld, hebben ook onze gasten, insprekers en medewerkers, ervaren. Door het grove geweld dat woensdag is gebruikt zijn diepe wonden in onze samenleving – in onze democratie – geslagen.

Er is door Rijk en provincie een beroep op Geldermalsen gedaan om te helpen in een levensgroot vraagstuk, de opvang van vluchtelingen. Vanuit oprechte betrokkenheid en de diep gevoelde wens om te helpen is binnen het college gewerkt aan een voorstel. Juist in deze tijd, zo voor de Kerstdagen, hebben we compassie willen tonen. Echter, de snelheid waarmee dat voorstel aan de Raad is voorgelegd en de omvang daarvan – hulp voor 1.500 vluchtelingen, – heeft geleid tot weerstand en polarisatie. De gekozen grootte en snelheid bleek een inschattingsfout. Daarbij is te gemakkelijk voorbij gegaan aan signalen dat het wellicht te veel en te snel was.

Dit voorstel is van tafel. In samenspraak met de gemeenteraadsleden heeft het college dat deze week besloten. Wat blijft is de door ons – en ook door de gemeenteraad –  gevoelde verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Hoe en wanneer we daaraan gezamenlijk met de samenleving invulling willen gaan geven, is voor later. Laat helder zijn, daarvoor nemen we de tijd. We gaan daartoe als gemeente eerst de dialoog aan met onze inwoners, met voor- en tegenstanders, met allerlei belangengroeperingen, eigenlijk met iedereen die hieraan wil deelnemen. Op dinsdag 26 januari a.s. kijken we als college tijdens een openbare raadsvergadering samen met de gemeenteraad terug op het proces zoals dat de afgelopen weken is doorlopen.

Op dit moment doe ik een beroep op u allen, onze Geldermalsense samenleving en ook de media. Laat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid nemen in het stoppen van de polarisatie en tweespalt die tot de dag van vandaag is doorgegaan. Inwoners van Geldermalsen zijn meer dan voor- en tegenstanders van een AZC. Zoek die gemeenschapszin weer op, als buren, als ouders die op elkaars kinderen passen, binnen de kerk, als leden van de muziek- of sportvereniging of gewoon als medemens die in alle gemoedelijkheid in dezelfde rij bij de kassa van de supermarkt staat te wachten. Pak die sfeer weer terug. Juist in deze Kersttijd past ons die houding en dat gedrag.

Raad en college doen dat door te benadrukken dat geweld en agressie nooit de plaats mogen innemen van het zoeken naar oplossingen in burgerdialoog en raadsdebat.

We vergeten de meningen van de insprekers niet, we komen ze ophalen. Nu kiezen we er eerst voor zonder angst en onrust te genieten van een fijne Kerst en mooie jaarwisseling. Ik wens u die namens de gemeenteraad en het gehele college van harte toe.

Miranda de Vries
Burgemeester van Geldermalsen