Wanneer we  burgemeester Miranda de Vries moeten geloven is het gemeentehuis in Geldermalsen zo lek als een mandje. Het begon vorig jaar met het meervoudig lekken van geheime documenten door niet al te slim raadslid. Zij voorkwam een aangifte door een verklaring voor te lezen in presidium en raad waarin zij ondergetekende met “zijn krantje” aanwees als verantwoordelijke voor het lek. Onnozelheid kun je niemand kwalijk nemen maar een  raadslid voor je karretje spannen dus wel. De verklaring was namelijk volgens dit raadslid door mevrouw de Vries persoonlijk afgedwongen.

Miranda+de+VriesEind 2015 werd dit gevolgd door het doen van  aangifte voor minimaal twee gevallen. Iemand had de pers getipt over opnieuw een geheime raadsvergadering in motel Vianen. Ik ben in deze zaak gehoord en kan u verzekeren dat ook dit verder geen gevolgen zal hebben.

En dan was er nog de per ongeluk verstuurde mail van fractievoorzitter Broedelet van de VVD. Bijzonder aan dit laatste is dat hij nooit gesproken heeft in de bewuste mail over een aantal van 1500 asielzoekers. Terwijl dit wel als zodanig in het nieuws kwam. De verklaring van de gemeente dat het artikel gedurende de dag van 11 december 2015 constant is aangepast en dit de oorzaak was van de aanvullende informatie is door ons aantoonbaar weerlegd.  We hebben mevrouw de Vries hierop gewezen maar zij geeft er de voorkeur aan om deze informatie naast zich neer te leggen.

Geheimen zijn een dingetje in deze gemeente, zeker over de pijnlijke zaken van het gemeentebestuur als bijvoorbeeld de grondexploitatie. In de raad wordt nauwelijks gedebatteerd en alles wordt voorgekauwd in commissies en zelfs in het presidium. Veel commissies of denktanks en het seniorenconvent zijn besloten en iedereen roept dat alles wat daar besproken wordt ook meteen geheim is. Klinkklare onzin van door u gekozen politieke onbenullen onder de bezielende leiding van “uw” burgemeester, zoals ze zich graag pleegt te noemen.

Om die reden hebben we de documenten Denktank Sociale Transities incl. het verslag  van 26 november 2015 openbaar gemaakt. Toen raadsleden niet reageerde op onze oproep de burgemeester te vragen of zij aangifte wilde doen hebben we de documenten Denktank GREX van 7 oktober 2015 gepubliceerd.

N.a.v. vragen gesteld door Jos Rietbergen van Leefbaar hoorden we 12 april tijdens het presidium de burgemeester zeggen dat er alleen aangifte was gedaan voor het lekken van de documenten uit de GREX.

Eindelijk zou je zeggen. Wij waren opgetogen en hebben onmiddellijk contact gezocht met het Openbaar Ministerie om een afspraak te maken zodat er niet al te veel tijd en geld verspild zou worden aan deze onzin.

Wat schetst onze verbazing? Men weet van niets en men kan niets vinden in de systemen van justitie en politie. Men raadde ons aan met de politie in Geldermalsen contact op te nemen en u raad het al, ook daar wist men van niets. Men sloot af met de opmerking maakt u zich niet al te druk het zal zo’n vaart niet lopen. Weten zij veel dat we hier al maanden op wachten.

Misschien dat mevrouw de Vries, wanneer ze dit hoort, eens kan informeren wat er fout is gegaan met de aangifte?

Ik hoop op een spoedige uitnodiging van Justitie. Wordt vervolgd!