Ook het college wordt het langzaam duidelijk dat de Pluk dreigt uit te draaien op een financieel fiasco. Vele hadden dit al voorspeld. Investeringen van deze orde neem je niet op basis van een goed gevoel maar een gedegen businesscase , dat geldt helaas niet in de gemeente Geldermalsen.

Dan verwacht je dat men alles in het werk stelt de financiële problemen zoveel mogelijk te beperken en proberen om er een succes van te maken. Hoe anders redeneert het college in Geldermalsen. Het voorkomen van een financieel debacle is ondergeschikt aan de politieke belangen van verantwoordelijke partijen en politici.

Logo-Welzijn1De mogelijke huurders zijn nu ook op de hoogte van de zwakke positie van de gemeente. Om te beginnen is een aantal weken geleden de stichting ECG opgeheven. Daarmee is de stichting en haar deelnemers van het financiële risico af en is de gemeente voor 100% risicodrager. Het college heeft de raad bij herhaling gezegd dat het risico voor de ruimtes van het ECG via de stichting bij hen zou liggen. Wethouder van Meijgaarden deelde de raad net voor het reces nog mee dat alles verhuurd was behalve de locaties voor twee huisartsen. Wanneer er voor deze ruimten een huurder zou zijn was er geen risico voor de gemeente meer.   Dit was dus zijn zoveelste leugen. Naar nu blijkt heeft ook Welzijn Geldermalsen op het laatste moment voorwaarden gesteld aan het tekenen van het huurcontract. Nadat men vijftien maanden geprobeerd heeft het pand  aan de Willemstraat 17a te verkopen heeft de gemeente het pand 17 augustus 2015 voor een bedrag van € 265.000 kk ex BTW moeten kopen. De plek, die men bedacht had voor Welzijn Geldermalsen, zou anders leeg blijven.

Bronnen binnen de raad vertellen ons dat het college hiervoor geen mandaat heeft gehad en eigenmachtig heeft gehandeld. Hoelang blijft de raad omwille van het pluche zich dit nog welgevallen?