Evaluatie rellen 16-12-2016We gaan beginnen met het onderzoek en het publiceren van onze eerste bevindingen. Gemeente, politie, COA en het Openbaar Ministerie blijven weliswaar weigeren te voldoen aan ons WOB verzoek om alle documenten vrij te geven over de gebeurtenissen van 16 december 2015. Nog steeds zijn er bij de verschillende partijen bezwaarschriften in behandeling waar ze de maximale tijd voor nemen en zelfs tijdlijnen ruimschoots denken te kunnen overschrijden. Nu wachten we weer op het besluit van het college van de gemeente Geldermalsen, dat we volgens de commissie de komende weken mogen verwachten. De volgende stap is waarschijnlijk de weg naar de bestuursrechter, andere mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de periode voor de rampzalige avond  lijken er niet te zijn. Het zij zo, we gaan net zolang door tot dat we duidelijkheid hebben over wat er die avond allemaal gebeurd is en hoe het zover heeft kunnen komen.

We denken ondertussen voldoende informatie te hebben verzameld om een goed beeld te kunnen schetsen over die bewuste avond zelf. We starten vandaag met het maken van een tijdlijn op basis van de informatie die we hebben gekregen via een achterdeur van politie en justitie. Namen van verdachten zijn voor alsnog verwijderd. De formulering komt rechtstreeks voort uit de documenten van het politiedossier zoals: Het journaal 16 december 2015 (pag. 1009) en het Proces-verbaal PL0600-2015614 974-15

De komende weken gaan we beginnen met twee delen over de inzet van de arrestatie eenheid Romeo 10 samen met het videoteam. Wij vragen ons af, met de kennis van nu, waarom de districtschef Lute Nieuwerth zo trots was op zijn mannen! Wij zien hier geen enkele reden voor!

Tijdens het schrijven van deze bijdrage vernemen we dat het OM de agent die Saskia van Kessel het ziekenhuis in heeft geslagen niet wordt vervolgd en vrijuit gaat. Met de kennis en beelden die wij nu hebben is duidelijk dat dit ingegeven is door onwil en staand beleid.

U mag zelf straks de conclusies trekken maar wij zijn op de reactie door dit besluit onaangenaam verrast en ons rechtsgevoel is stevig aangetast.

NOTES:

  1. We gaan alle documenten waaruit wordt geciteerd openbaar maken zodat u zelf een afgewogen oordeel kunt vormen en niet af hoeft te gaan op onze interpretatie!
  2. Vergeef ons de formulering van de onderstaande gebeurtennissen. Behalve verschillende taalfouten hebben we de formulering zoveel mogelijk in takt gelaten.

 

Tijdlijn 16 december 2015

18:00 Briefing in Tiel onder leiding van algemeen commandant Bert Stronks en de sectiecommandanten van de ME, arrestatie eenheid (AE)  en een videoteam. Hier werd vastgesteld dat er geen duidelijke opdracht in het draaiboek stond en in het verbindingsschema  Romeo 10  nergens onder viel. Besloten werd dat zij haar bevindingen maar moest doorgeven aan de Operationeel Commandant (OC). Men besloot dat Romeo 10 (AE) de demonstratie zou gaan begeleiden met het videoteam en daarna te gaan spotten op ongeregeldheden op voorterrein van het gemeentehuis. Van het idee van Bert Stronks om de manschappen briefing bij te wonen werd vanwege het tijdbestek afgezien.

18:45 Videoteam arriveert en heeft zicht op demonstratie, vijf minuten later is ook Romeo 10 ter plaatse. Bevindingen worden telefonisch doorgegeven. Men krijgt te horen dat de OC twee lijnen moet bedienen maar nog maar een lijn aan het uitluisteren is. Bevindingen: Er staan ca.20 auto’s van Bron Groenvoorziening voor het gemeentehuis en door het centrum heen staan een aantal groepen jongeren die zich aan het indrinken zijn.

19:00  Op dit moment zijn er rond de 300 personen aanwezig op het voor het gemeentehuis. Politie spreekt van de aanwezigheid van een duidelijke groep van rond de 30 bierdrinkende mensen die slecht uit de ogen kijken en suggereert dat de groep onder invloed van drugs is!  Hiervoor is in het hele dossier geen concrete aanwijzing te vinden. Nog steeds zijn er verbindingsproblemen en geen contact met de OC. Men verzoekt om de ME omdat men gevoelsmatig vermoedt  dat het uit de hand zou kunnen gaan lopen. Er werd gezegd de hekken gaan omver en de ramen vliegen eruit. In steegje naast de AH staat een groepje te schreeuwen naar de politie. Een grote groep van ca. 80 personen met spandoeken op de Rijksstraatweg. 19:17 Er rijdt veel verkeer over de Bolspil. Gevraagd om met hekken het e.e.a. af te zetten. Ook met de Kuypershof en de van Dam van Isseltweg. Er rijden om 19:25 uur  een tweetal tractoren via de Koppelsedijk richting station.  Er zou een grote groep personen onderweg zijn vanuit Culemborg. Meldingen van vuurwerk op de Appeltjesdijk, in Meteren en de Thorbeckestraat bij het voetbalveldje. Het zou ook een lampionnen optocht kunnen zijn??

19:30 Constatering politie dat publíek voorzijde Gemeentehuls veel alcohol drinkt en er flink geblowd wordt.  19:31 De stoet van de Plantage is aangekomen bij het stadhuis. 19:35 Achterzijde stadhuis rustig. Van Dam van Isseltweg Kuypershof erg druk met publiek.19:36 Op de Markt is een groep die veel vuurwerk heeft. 19:45 De demonstratie arriveert via de andere zijde Krulchof de menigte. Er staan inmiddels zo rond de 1000 mensen. De aanwezige groep bestaat dan uit 80 man die nadrukkelijk aanwezig zijn. Vuurwerk wordt afgestoken en leuzen geschreeuwd. 19:50 Via verbindingen kreeg ik bericht dat er ter plaatse vuurwapens waren gezien, Onbekend door wie en waar de info vandaan kwam. Is ook verder niet over uitgeweid. 19:45 Er komt een vrachtwagen aanrijden voor het stadhuís met een groot beeldscherm. 19:56 Er zijn voorlopig geen groepen vanuit Culemborg naar Geldermalsen onderweg.

20:00 Aanvang vergadering. Hevig lawaai. Veel geschreeuw en gezang. zwaar vuurwerk over de veiligheidshekken. Meerdere malen duwen trekken tegen de veiligheidshekken. De van Dam van Isseltweg en de Kuypersweg worden afgesloten voor verkeer. Hekwerk bínnenzijde wordt omver gegooid. 20:01 Er komt ME inzet iedereen terug naar de verzamelplaats. 20:02 Collega’s gaan in linie optreden. 20:04 Kerkstraat en Laageínde voor het verkeer sluiten. 20:05 Op de van Dam van Isseltweg worden bierflesjes en vuurwerk gegooid. 20:05 Bij nooduitgang gemeentehuis staat groepje raddraaiers. Hek omver gegooid.  20:06 Assistentie gevraagd. Men breekt door het hek richting stadhuis voorzijde. 20:06 Vuurwerk en flessen worden gegooid naar de politie. 20:10 inzet hond?  Zwaar vuurwerk richting beveiliging. Geweld tegen de hekken. 20:10 Wapens??? 20:14 ME ter plaatse. Gaan vegen. 20:15 Collega gewond??? Bleek Maarten van de VW politie te zijn. Iets in zijn oog. Maar valt erg mee. 20:15 Nooduitgang aan Dam van Isseltweg moet bewaakt worden. 20:16 Noodverordening is van kracht ME neemt het over. Zij doen alsnog een vordering door de BRAVO 101 20:18 over 10 seconde 1e aanval ME. Gaan vegen richting de woonwijk. 20:20 Platte pet in kolonne aanwezig en stellen zich op achter het hek. Collega’s worden bekogeld door bierflessen en trekken zich terug. Nu inzet ME. 20:21 tot 20:25 wederom zwaar vuurwerk te horen. 20:26 Schoten door collega’s. Waarschuwingsschoten!!! 20:26 Hekken voorzijde worden omvergegooid. 20:27 Gejoel van mensen in de menigte. Direct híerop zijn waarschuwingsschoten te horen, serie van 5. – kort hierop 2 waarschuwingsschoten wederom een serie van zo’n 9 schoten gevolgd  wederom gevolgd door zo’n drie waarschuwingsschoten. 20:28 Iets later nog 1 schot gevolgd door  3 waarschuwingsschoten. Tussendoor is ook vuurwerk te horen dus niet altijd precies te zeggen hoeveel schoten er vallen. 20:28 Evacuatie Gemeenteraad en Burgemeester gemeente Geldermalsen. Iedereen gaat naar het bureau Geldermalsen.  20:26 veel zwaar vuurwerk te horen. 20:30 Massaal los (de genoemde groep nadrukkelijk voortouw nemend). Schreeuwen de fik gaat er in. We gooien de ramen in. Zwaar vuurwerk richting platte pet. Blikken bier vliegen naar collega en gemeentehuis.

21:00 De ruiten worden er uitgegooid bij het stadhuis. Er blijken nog mensen in het stadhuis te zijn, op de 1e etage. Worden geëvacueerd. 21:00 Iedereen terug naar het bureau. Niet tussen de mensen gaan staan. 21:00 Gemeentehuis word volledig ontruimd omdat de ramen worden ingegooid. Heb mensen langs zien komen welke angstig uit hun ogen keken. 21:02 Traangas oké gegeven door burgemeester. 21:05 Via de bovenlijn verzoek sectiecommandant om assistentie in gemeentehuis. Relschoppers zouden mogelijk via kapotte ramen raadzaal in de rug van de aldaar staande ME, komen. Bijstand was onderweg. 21:05 Stadhuls is leeg op de collega’s na. 21:07 Op eigen initiatief VAG jas en lange wapenstok rug afgedekt van ME voor Gemeentehuis omdat er niets was. Mondeling contact met Sectiecommandant in Gemeentehuis gehad dat wij er stonden. 21:12 Kreeg via de verbindingen dat bijstand was gearriveerd. 21:12 O.v.J. komt naar het burg Geldermalsen 21:15 ME veegt Kruithof schoon de wijk in. 21:15 De achterkant van het stadhuis moet bewaakt worden. Alle collega’s terug naar het bureau.21:18 Verlaten het Gemeentehuls en gaan op zoek naar verdachten die we mogelijk herkennen van de zware rellen. 21:20 Incident met de grijze Golf inrijden op linie ME voorkomen. 21:20 staat nog groepje bij de achteruitgang. 21:22 Er is een melding dat er een trein vol met raddraaiers onderweg zou zijn vanuit Utrecht Is uitgezet bij de NS. 21:22 landelijke Eenheid is onderweg met twee honden. 21:30 verzoek Romeo 10 te vervoegen commandowagen bij de B1.00. verzoek de wijk in te gaan van de R1.00 om verdachten aan te houden. 21:45 Aanhouding verdachte. 21:45 Rookgranaat gegooid voorzijde stadhuls. Nog niet afgegaan Moet onderzocht worden wat het precies is. Maar niemand meer in de buurt komen.

22:00 Surveilleren in de wijk. 22:02 Iedereen terugtrekken naar de achterzijde stadhuis. Er zijn nu vier honden in dienst. 22:02 Assisteren bij aanhouding . 22:25 Aanhouding verdachte (masker man) die we veelvuldig hebben gezien. ook op ons voertuig gesprongen aan de voorzijde.

23:00 2 x aanhouding bij Café de Gouden Leeuw.  01:30 De video beelden werden grof bekeken. zagen een manspersoon welke een GROOT deel aanwezig geweest in de grote groep raddraaiers. Is herkend door 2 collega welke hem hebben zien gooien. 01:45 Herkenning verdachte door wijkagent. 02:00 Contact met OVD toestemming bulten heterdaad aanhouding ter zake mishandeling alsmede openlijk geweldpleging. 02:30 Instap woning aanhouding verdachte.  Kleding welke hij droeg lag op de bank ook IBN.