‘Integriteit is het kloppende hart van de politie, een echte kernwaarde’, meldt Oscar Dros, politiechef van Oost-Nederland 1 november 2017 n.a.v. de aanhouding van twee van omkoping, witwassen en het lekken van informatie aan criminelen politiemannen. Dros zei te balen van het negatieve beeld dat over de politie zou kunnen ontstaan. Hij vindt dat je, wanneer je integriteit hoog in het vaandel hebt staan, je eerlijk en transparant moet zijn. De burger mag verwachten dat de overheid bij elke schending van integriteit zal optreden.

Waar de heer Dros spreekt over individuele ambtenaren gaat het in de komende artikelen voornamelijk over de cultuur binnen overheidsinstanties als politie, justitie en gemeentebestuur in het algemeen. Iedere burger zal begrijpen dat individuele agenten niet model staan voor een hele organisatie. Wanneer er echter sprake is van een organisatiecultuur die de integriteit en openbaarheid van het bestuur in de weg staan wordt het anders, dit gaat zeker ten koste van de democratische rechtstaat en het vertrouwen van de burger.

Een integere overheid is van het grootse belang mede omdat zij beschikt over bevoegdheden die rechtstreeks ingrijpen op het leven van de burger zoals bijvoorbeeld de bevoegdheid om geweld te gebruiken. Tel daarbij op dat het woord van de burger voor de rechter niets waard is wanneer een politiebeambte op ambtseed een tegengestelde verklaring aflegt. Iedereen begrijpt dan hoe belangrijk een integere overheid is en waarom deze in openbaarheid verantwoording af dient te leggen voor haar handelen.

Geldermalsen

Niemand in dit dorp zal de gebeurtenissen van 16 december 2015 snel vergeten. Geldermalsen stond op zijn kop. Politie sloeg er met de lange lat lustig op los en een aantal schoot hun wapens in de lucht leeg. Zwaar vuurwerk, stenen en flessen gingen door de ruiten van het gemeentehuis. Gedurende die nacht werd Geldermalsen wereldnieuws. De overheid was er als de kippen bij om te roepen dat het allemaal de schuld was van de relschoppers die zich voor de deur van het gemeentehuis hadden verzamelt. De burgers die voor de deur stonden hadden het voornamelijk over het excessieve geweld gehanteerd door de politie als oorzaak van de escalatie die avond. Een opvallend detail is dat de politie die avond ruim honderd man op de been had die volgens politici en politie tegen een overmacht stonden van wel ruim dertig relschoppers, dat kon natuurlijk niet goed aflopen.

De gemeente organiseerde een evaluatie in de aula van Lek en Linge gevolgd door gesprektafels in de dorpen om het vertrouwen van de burger te herwinnen. Burgemeester Miranda de Vries hield zich publiekelijk afzijdig en voor een keer opvallend rustig op de sociale media. Snel werd duidelijk dat men geen enkele verantwoording wenste te nemen voor wat er die avond gebeurd was.

Om die reden hebben wij op basis van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) alle stukken opgevraagd bij het COA, Provincie, Politie, OM en de Gemeente. Op basis van de antwoorden en de vele stukken die we niet mochten zien komen wij tot een andere conclusies. Men kan zeker grote vraagtekens zetten bij het handelen van het gemeentebestuur, politie en het  Openbaar Ministerie die nog niet aan de orde zijn geweest.

Van integer handelen en openbaar verantwoording afleggen is tot nu toe zeker geen sprake geweest. Het leek meer op een poppenkast om wanbeleid en incompetentie met leugens te verhullen. Sterker nog wanneer je het negeren van WOB verzoeken, machtsmisbruik en valse verklaringen in een proces-verbaal als crimineel beschouwd zou men kunnen concluderen dat de overheid zich hier heeft gepresenteerd als criminele organisatie.

In 2016 was de termijn van burgemeester Miranda de Vries verstreken.  Een besloten commissie die na zes jaar haar functioneren moest beoordelen oordeelde dat het ongewenst was dat zij terugkeerde als burgemeester in de nieuwe gemeente West Betuwe. Zij mocht tot de fusie aanblijven maar heeft dit niet afgewacht en is per december 2017 begonnen als burgemeester van Etten-Leur. De gemeenteraad en het college voelen zich tot de huidige dag als verantwoordelijken echter niet geroepen om zelf enige consequentie te trekken uit het grove falen van die avond.

Wij zullen de komende maanden onze bevindingen publiceren. We doen dit op basis van documenten die we boven water hebben gekregen. De meeste documenten zijn van de overheid maar niet via hen verkregen. Hiermee is aangetoond dat zij weinig op hebben met de transparantie en openbaar bestuur.

Daar waar de gemeente en politie de dossiers hebben gesloten en er het zwijgen toe doen worstelen de verschillende inwoners van Geldermalsen nog met de naweeën van die dag. Een enkeling moet opdraaien voor de schade aan het gemeentehuis ondanks dat wij geen enkel bewijs hebben gevonden dat hij daarvoor verantwoordelijk zou zijn geweest.

Saskia van Kessel worstelt nog steeds met de gevolgen van de bewuste avond en we moeten constateren dat politie en OM er alles aan doet om haar zaak te vertragen en in de prullenbak te laten verdwijnen.

Neen mijnheer Dros, de integriteit is ver te zoeken bij uw zo geliefde politiecorps.

Wij publiceren wat wij hebben kunnen vaststellen van de gebeurtenissen u krijgt ook alle documenten op basis waarvan we deze mening hebben gevormd. U kunt daarna zelf uw eigen conclusies trekken.

John Tapperwijn

Volg Naadje op twitter: @NvdKous   
Of via facebook: Naadje-van-de-Kous 
Of laat uw email achter op www.GrootGeldermalsen.nl  

Wilt u iets aanvullen of opmerken kunt u mij bellen of mailen.
Mail: john@joanmedia.nl
GSM: +31 (0)6 46 39 0418