persconferentie 0De gemeente Geldermalsen zegt enorm geschrokken te zijn door de gebeurtenissen van 16 december. Zij geeft aan dat er een scenario voor een ontruiming klaar lag en alle aanwezigen op een beheerste manier de raadszaal en hal van het gemeentehuis konden verlaten. Er werd weliswaar rekening gehouden met een grote opkomst en veel emotie maar een dergelijke grote oproer was niet voorzien. Emotie die ook het gemeentebestuur schijnbaar niet onberoerd laat. Een andere verklaring kunnen we niet vinden voor haar opmerking dat de aard van deze gebeurtenissen de democratie ondermijnen. De democratie is hierdoor op geen enkele wijze in gevaar geweest tenzij raadsleden hierdoor hun mening bijstellen. Wanneer dit wel zo is zou hij of zij zich moeten afvragen of zij wel bekwaam zijn om als volksvertegenwoordiger op te treden.

Men stelt zichzelf de vraag wat er in Nederland aan de hand is dat een politieke discussie leidt tot deze agressie. Men zou er beter aan doen om de vraag te stellen waarom dit in Geldermalsen gebeurd. Onder de bevolking groeit het wantrouwen in de lokale politiek al langer en tijdens de reguliere raadsvergadering van dinsdag 15 december bleek dat in de raad ook een groot wantrouwen is in het huidige college. Dit kwam tot uiting in een motie van wantrouwen richting het voltallige college inclusief burgemeester de Vries door de VVD op een uiterst onhandig moment, namelijk daags voor de de vergadering over het AZC raadsvoorstel. Daarnaast was het de woordkeuze die bij de overige raad slecht viel en het feit dat de fractievoorzitter van de VVD vooraf  informatie had gelekt uit de besloten vergadering waar geheimhouding op was gelegd. Dit laatste is door de VVD afgedaan als ongeluk te vroeg verstuurde mail. Intimi denken toch dat de VVD uit het raadsvoorstel over de komst van het AZC een electoraal slaatje wilden slaan. Het zou mij verbazen wanneer de burgemeester dit strafbare feit opnieuw naast zich neerlegt zonder aangifte te doen. Een deel ging naar alle waarschijnlijkheid over informatie die uit de GREX komt (een geheim overleg aangaande de grondexploitatie) en ook niet na vrijdag 20:00 uur gepubliceerd had mogen worden.

 

vandaag werd de pers om 11:00 uur in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

persconferentie 1

Burgemeester Miranda de Vries ontweek handig de vraag over de financiële voordelen voor de gemeente door te stellen dat het raadsvoorstel
gaat over de opvang van vluchtelingen en niet over de gemeentelijke financiën. Daarmee ontweek ze handig het feit te moeten vertellen dat de gemeente wel degelijk financieel profiteert van de komst van dit AZC.

  1. Zij krijgt een vergoeding voor de grond van een percentage over de waarde van de grond gebaseerd op basis van een grondprijs voor sociale woningbouw
  2. verder behoeft op deze wijze er ook niet versneld af te worden afgeschreven op de grondexploitatie omdat hier in de toekomst mogelijk 12,5 miljoen verlies op genomen moet worden.

Verder hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid om duidelijkheid te verkrijgen over wie nu straks het besluit neemt of we in Geldermalsen een AZC krijgen. Dit n.a.v. een bericht opgetekend uit de mond van de persvoorlichter van de gemeente in het nieuwsblad Geldermalsen dat dit een college bevoegdheid zou zijn. Na enig aandringen (3x) is duidelijk geworden dat dit de gemeenteraad is en niet het college.

Toen kwam de woordvoerder van politie Lute Nieuwerth aan het woord.  Het zou gaan om 70 á 80 relschoppers (later werden het er 70 á 90?) en er zijn 14 aanhoudingen verricht allen afkomstig uit Geldermalsen. Drie agenten zouden in de lucht hebben geschoten toen er een collega ontzet moest worden. Bij de politie zijn twee gewonden te betreuren, één als gevolg van een verwurging welke zijn werk daarna kon voortzetten en één met snijwonden waarschijnlijk na getroffen te zijn door een steen. Hij gaf aan sociale media te hebben gemonitord dat de politie vooraf geen enkele aanwijzing had dat het zo uit de hand zou kunnen lopen.

Wij waren vooral geïnteresseerd of er naast de gewonden bij de politie ook burgerslachtoffers gevallen waren en vroegen dit aan zowel aan burgemeester en politie. Burgemeester en politie zeiden van niets te weten wat op zijn minst verbazingwekkend genoemd mag worden.

Naast bij de ingang rond het gemeentehuis heeft de ME charges uitgevoerd op de markt daarbij is een zwaar gewonde gevallen. Het gaat hier om Saskia van Kessel. Voorafgaand aan de persconferentie hebben contact gehad met haar zuster die ons wist te vertellen dat ze bij haar voordeur is aangevallen door ME met de sleutel in haar hand. Ze is daarbij op de grond terecht gekomen en daarbij zo hard op haar hoofd geslagen dat zij is afgevoerd naar eerst en ziekenhuis in Tiel. Hier is na een scan bloed in de hersenen vastgesteld waarna zij is afgevoerd naar Utrecht. Momenteel is zij bij kennis maar het herstel zal zeker een lange tijd in beslag nemen.

De familie is woest en zal het er niet bij laten zitten. Ze verwacht minimaal vandaag nog excuses van de burgemeester en heeft ondertussen een advocaat in de arm genomen voor de vervolgstappen richting betrokken.

De familie van Kessel vraagt bij monde van haar advocaat om getuigen van de gebeurtenissen op de markt zich te melden. 

Mail ons  naar info@grootgeldermalsen.nl en wij brengen u met haar in contact.