Na de gebeurtenissen rond het voornemen voor een azc in Geldermalsen ontstond er onrust in Geldermalsen. Op 26 januari nam de raad een motie aan waarin onder andere de opdracht staat om te werken aan herstel van vertrouwen. In april en mei organiseert gemeente Geldermalsen gesprektafels. Raadsleden, wethouders en burgemeester willen horen op welke manieren een start met het herstellen van vertrouwen gemaakt kan worden.
Luisteren naar inwoners
Het belangrijkste doel van de avonden is luisteren op welke manieren het vertrouwen tussen inwoners en bestuurders hersteld en verbeterd kan worden en welke bijdrage inwoners willen leveren in de vluchtelingenopvang. Er is ruimte voor inwoners om onderwerpen in te brengen. Aan een gesprektafels zitten 6 deelnemers en een gesprekleider. Per tafel schuift een raadslid en/of collegelid aan.
De gespreksleiders zijn inwoners uit de gemeente. Ze volgden een workshop om zich voor te bereiden op de avonden. De gespreksleider stimuleert de onderlinge communicatie en begeleidt het proces. Hij zorgt voor een evenwichtige inbreng van alle deelnemers. De gesprekleider stimuleert het stellen van vragen aan elkaar.
Inwoners kunnen elkaar bevragen over ideeën, gevoelens, standpunten, feiten en meningen en de achtergronden daarvan. Raads- en collegeleden zijn er om te luisteren. Na afloop wordt aan iedere deelnemer gevraagd om kort te beschrijven wat hij ‘belangrijk vond’  aan de gesprekstafel. Al deze individuele reacties worden verzameld en gerubriceerd beschikbaar gesteld aan raads- en collegeleden.
Uitnodigen en planning
Voorafgaand aan de avonden op de zes locaties ontvangt ieder huishouden/bedrijf van de bijbehorende dorp(en) een brief met uitleg en een uitnodiging om zich aan te melden om deel te nemen aan een gesprekstafel. Per locatie is er een maximum aantal gesprektafels per avond te realiseren. Uiteindelijk bepaalt het aantal aanmeldingen in combinatie met het aantal tafels per locatie hoeveel avonden er per dorp nodig zijn. Er worden zoveel avonden georganiseerd als nodig is om iedereen een plek aan een gesprekstafel te garanderen. Dit gegeven bepaalt de uiteindelijke planning rond de avonden. De eerste avond is op 13 april in Geldermalsen.
De gesprekstafels staan gepland voor:
  • 13 april Avond Geldermalsen
  • 18 april Avond Meteren
  •  9 mei Avond Beesd/Rumpt
  • 19 mei Avond Tricht/Buurmalsen
  • 23 mei Rhenoy/Acquoy/Gellicum
  • 30 mei Deil/Enspijk