Er is een hele lange weg te gaan voor er ook maar weer sprake kan zijn van een vertrouwensband. Deze regel liep als een rode draad door het gesprek wat Geldermalsen zegt nee tegen AZC en Johan van den Brink afgelopen dinsdagavond op het Gemeentehuis. Doordat er een soort van schermutseling plaats vond op Twitter heeft Karin een uitnodiging gestuurd om het gesprek aan te gaan met het  SGP raadslid. De actievoerders hebben duidelijk uitgelegd dat de manier waarop de bevolking overrompeld werd met de komst van een AZC , door middel van stiekeme vergaderingen daar ligt het grootste struikelblok. Alles via de achterkamertjes politiek om zo de bewoners buiten spel te laten staan, daar ligt de grote woede van de bewoners van Geldermalsen. Doordat Miranda de Vries en haar medeplichtigen veel druk op de ketel zette door een plan voor een groot AZC er snel door te drukken , daar ligt de pijn en de woede bij de bewoners. Niemand is gehoord , vragen zijn onbeantwoord gebleven , geen inspraak mogelijk en geen stemming of de bewoners wel of geen AZC willen in hun Gemeente. Tijdens het gesprek is niet duidelijk geworden dat wij nooit zullen horen wie er verantwoordelijk is geweest over deze “deal ” . Is het een interne PVDA deal geweest , omdat Miranda de Vries burgemeester wil worden van de fusie gemeente ? Dat zullen wij waarschijnlijk nooit te horen krijgen. Er is uitgelegd aan Johan van den Brink dat de bewoners terecht bang zijn , door de houding van dit B&W. Dit B&W voert politiek in het geheim , omdat zij zich op een eiland wanen ver weg van de “gewone “burger . Door hun arrogante houding naar de bewoners , met iedereen wordt gehoord , en er wordt met iedereen rekening gehouden , terwijl er nu 2 weken verder niemand nog iets heeft gehoord zet niet bij aan een herstel van een vertrouwen. Deze zorgen heeft de actiegroep wel kunnen delen met Johan van den Brink , ook dat de “echte “vluchtelingenstroom eigenlijk al geweest is , nu komen vooral de economische vluchtelingen binnen via de rode loper die Angela Merkel heeft uitgelegd. Er is nog een hele lange weg te gaan , en wij blijven het kritisch volgen .