26 januari 2016 werd  er door de gemeenteraad een motie aangenomen met een opdracht aan het college om een plan te maken om het beschadigde vertrouwen tussen de gemeente en de inwoners te herstellen.

Deze opdracht eindigde in een clowneske vertoning wat uiteindelijk een “werkoverleg” werd genoemd. De bedoeling was duidelijk, dit  overleg had in alle beslotenheid moeten plaatsvinden maar dat mislukte toen de burgemeester zich in het Presidium liet ontvallen dat dit overleg de 18de zou plaats vinden en niet in de gaten dat er een journalist aanwezig was.

Bij de start van het overleg werden een aantal zaken duidelijk. Het college was niet van plan de motie uit te voeren en gaf de opdracht via een omweg terug. Raadsleden waren hier 11 februari al van op de hoogte toen zij  door de griffier waren uitgenodigd om te praten over de invulling van de motie.

Dat was de reden waarom drie partijen aan het begin van deze schertsvertoning opstapten. Formeel hadden ze het gelijk aan hun zijde of het een juiste keuze is geweest zullen we nooit weten. Wel kunnen we hiermee vaststellen dat de raadsleden die zijn blijven zitten het mandaat dat zij hebben gekregen van de kiezer hebben overschreden. Zij dient taakstellend en controlerend de belangen van de inwoners van Geldermalsen te behartigen, de uitvoering die zij moet controleren dient te gebeuren door het College met de hulp van de ambtenaren. Nu gaat de slager dus zijn eigen vlees keuren.

Met deze voorstelling gaat de gemeente het vertrouwen niet herstellen maar heeft het opnieuw een stevige knauw gekregen. College en burgemeester, maar ook van de Raad, geeft hiermee opnieuw een bewijs van onvermogen af!

B&W had een inschatting gemaakt van hun kwaliteiten en had Ted Baartmans ingehuurd, dezelfde die de geheime bijeenkomst in hotel Vianen leidde. Burgemeester en college geven hiermee opnieuw een bewijs van onvermogen af die de gemeente opnieuw veel geld kost.

Wederom heeft Geldermalsen met deze vertoning het nationale nieuws gehaald, wederom is Geldermalsen op de kaart gezet: “van relschoppers naar weglopers”. Wekenlang wordt de media overspoeld met berichten dat de jacht op de relschoppers in volle gang is, omdat deze personen buitensporig geweld gebruikt zouden hebben. Het wordt tijd dat het nu eens gaat over de ware verantwoordelijken, het college maar ook de raad die onmachtig bleek om de procesgang tijdig te keren.

Hoe moet de burger “het spijt ons” zien als onze burgemeester er op volle toeren negatieve berichten over de “relschoppers ” in de media blijft slingeren. Neem eens de verantwoordelijkheid voor het geweld als gevolg van uw handelen en niet te vergeten voor het leed dat zoveel onschuldige inwoners i aangedaan en waarvan zij nog steeds de gevolgen moeten ervaren. Jullie zijn van plan om in ieder dorp te gaan praten ? Waarom ? Wat hebben jullie daar te zoeken ? Ga het gesprek aan met de mensen die het aangaan en voor de deur stonden , de bewoners van Geldermalsen en Meteren , en blijf uit de andere dorpen weg. Hier is werk zat te doen , hier ligt de focus , hier moet je het vertrouwen voor dit onzalige besluit zien terug te winnen , toch ?

Dit alles geeft ons in ieder geval meer dan genoeg om over na te denken , het vertrouwen is nog ver te zoeken.