Het was nooit de bedoeling om hier enige ruchtbaarheid aan te geven maar nu wordt het echt te gek. Dat dit gemeentebestuur niets op heeft met haar inwoners is wel duidelijk. Na nu blijkt wil men zelfs voor de meest kwetsbare in onze samenleving geen stap extra zetten ook al kost dit hun niets.

Alles wat ik sinds 13 juni 2013 (de dag dat het eerste gesprek had met Miranda de Vries) doe is zonder enig eigenbelang. Ik doe er dan ook alles aan om dit beeld niet te verstoren. Om die reden heb ik al eerder afgezien van de eindejaar bonus die door de gemeente werd uitgedeeld aan raads- en commissieleden. Men heeft mij beloofd dat deze geheel volgens mijn wens ten goede zou komen aan de voedselbank.

Nu heb ik namens Leefbaar Geldermalsen een aantal commissie vergaderingen bijgewoond en daar blijkt men ook een vergoeding voor te ontvangen, iets wat ik mij niet had gerealiseerd. Geen probleem zou je denken dan laat je dit dan toch ook overmaken naar de voedselbank? Tja dat zou je denken maar dat schijnt in politiek Geldermalsen niet te kunnen en het zal wel niet binnen het proces passen.

Dan hoor ik iedereen denken waarom niet en dan moet ik antwoorden: “ik heb geen idee”! Lees de onderstaande mailwisseling en wanneer u het begrijpt hoor ik het graag.

Bedenk wel voor het lezen dat Max en Emma tot de griffie behoren en slechts de boodschappers zijn. Verantwoordelijk voor deze nieuwe soap is het bestuur van de gemeente Geldermalsen, burgemeester college en raad .

De gevoerde mailwisseling:

Goeiemorgen,

Jaarlijks ontvang je een vergoeding voor deelname aan commissievergaderingen.
Om dit uit te kunnen betalen heb ik jullie IBAN nodig. Graag per omgaande aan mij laten weten.
De vergoeding kun je als inkomsten doorgeven aan de belastingdienst.

Met vriendelijke groet,
griffiemedewerker gemeente Geldermalsen­­­­­­­­­­­­­­­

Goedemorgen Emma,

Kunnen we het zo regelen dat die rechtstreeks vanuit de gemeente wordt overgeboekt naar de voedselbank?
Ik had al eerder gevraagd aan Max of dit kon. Zie attachment.

Met vriendelijk groeten, John Tapperwijn

Hoi John,

Ik heb het even nagevraagd bij personeelszaken en kreeg het volgende antwoord:

Het is helaas niet toegestaan rechtstreeks aan de voedselbank over te maken. Fiscaal niet toegestaan. Het bedrag wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst en betrokkene moet dit meenemen in zijn aangifte inkomensbelasting.

Graag ontvang ik alsnog je IBAN, zodat je dan zelf het bedrag kunt overmaken aan de voedselbank.

Met vriendelijke groet, Emma Boersma griffiemedewerker gemeente Geldermalsen

Hoi John,

Onderstaande reactie van mij blijft gelden. Wij kunnen het bedrag alleen op jouw bankrekening storten. Graag ontvang ik dan alsnog je bankrekeningnummer. Met vriendelijke groet, Emma Boersma griffiemedewerker gemeente Geldermalsen ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Hoi Emma,

Dan hebben we een probleem want dit geldt ook voor mij. Naar mijn bescheiden mening is het een kwestie van willen en niet van kunnen.

Met vriendelijk groeten, John Tapperwijn

Hallo Emma,

Wat ik niet ontvang hoef ik niet op te geven en de gemeente heeft niets wat zij moet doorgeven  aan de Belastingdienst.  Daarnaast kan de gemeente een gift doen aan de voedselbank uit mijn naam.

Met vriendelijk groeten, John Tapperwijn

Hallo Emma,

sinds 5 januari niets meer vernomen dus ga ik er vanuit dat het toch is gelukt. Heb je voor mij de valutadatum, het bedrag en het rekeningnummer van de voedselbank waarop mijn vergoeding is overgemaakt? B

Bij voorbaat dan en met vriendelijk groet, John Tapperwijn

Hoi Max,

Wat kan ik antwoorden op deze mail?

Met vriendelijke groet, Emma Boersma, griffiemedewerker gemeente Geldermalsen

Hallo John,

Je hebt de afgelopen periode al een hele mailwisseling met Emma gehad over de uitbetaling van je vergoeding als (plv) commissielid.  Omdat we geen IBAN-nummer van je hebben ontvangen is er geen opdracht gegeven aan Financiën om de vergoeding uit te betalen. De vergoeding wordt om die reden natuurlijk ook niet  gemeld bij de Fiscus.
Je wens om de vergoeding over te maken naar de voedselbank kan niet gehonoreerd worden. Emma heeft je dit in meerdere mails helder gemaakt.  Het komt er nu op neer dat je pro deo t.b.v. de gemeenschap van Geldermalsen een aantal commissievergaderingen hebt bijgewoond.

Met vriendelijke groet, Max Vermeulen Griffier

Max,

niemand heeft mij tot nu toe duidelijk kunnen waarom het bedrag, wat aan mij overgemaakt zou moeten worden, niet rechtstreeks overgemaakt kan worden op rekening van de voedselbank. Er zal ook geen burger in Nederland te vinden zijn die de houding in deze van de gemeente zal begrijpen. ik heb je duidelijk gemaakt waarom ik dit niet wens te ontvangen. Nogmaals, betrokken bij politiek Geldermalsen ben en blijf ik de enige zonder enig persoonlijk belang. Het was niet de bedoeling om hier enige ruchtbaarheid aan te geven maar de gemeente Geldermalsen laat mij geen andere keuze. Het is duidelijk dat men mij nog steeds niet begrijpt(of wil begrijpen). Iets wat ook niet zal gebeuren wanneer men het contact met de burger blijft ontlopen. Ik heb mij nu genoeg laten piepelen door mevr. de Vries.

Om misverstanden te voorkomen: bovenstaande is niet aan jou gericht. Naar mijn mening ben je nog de enige in het gemeentehuis die correct functioneert.

Groet, John