Soms denk je het heeft zin om sociale misstanden te melden bij de gemeente, maar bij nader inzien word je mening over het gemeentebestuur opnieuw bevestigd.

Daags na de publicatie van “Het ware sociale gezicht van Geldermalsen! “ belde ons de beleidsambtenaar verantwoordelijk voor de bijzondere bijstand van de gemeente. Zij vroeg de namen van degene die werden besproken in het artikel en wilde kijken of er iets aan hun situatie gedaan zou kunnen worden. We hebben haar verwezen naar het college. Zij hadden immers een mail ontvangen met namen. We kunnen dus aannemen dat het initiatief vanuit de raad is gestart. Tevens zien we op de site van gemeente dat na jaren het raadsbesluit is uitgevoerd om de grens van 110% naar 120% op te trekken. Je zou denken mooi er gaat iets aan de misstand gedaan worden. Echter de betreffende betrokkenen hebben tot nu toe niets van de gemeente gehoord en de verhoging naar 120% is een wassen neus.

Er is in de “nieuwe” regeling opnieuw een eigen risico van 120 euro opgevoerd welke twee jaar geleden was afgeschaft. De reden hiervan was dat door dit eigen risico de bijzondere bijstand onbereikbaar was geworden voor de minima. De enige die nu nog aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand zijn statushouders met wel voldoende middelen.  Allemaal te bizar voor woorden wanneer je bedenkt dat bijzondere bijstand vaak slechts een lening is en de burger deze terug moet betalen. Kortom, de aanpassing maakt de bijzondere bijstand voor zo goed als alle minima onbereikbaar.

Uiteraard hebben we de verantwoordelijk wethouder van Maanen gevraagd om een reactie. Maandag was hij niet bereikbaar voor commentaar. Een terugbelverzoek leidde tot een mail van de afdeling communicatie met het verzoek om mijn vraag schriftelijk te formuleren. We hebben het simpel gehouden en de vraag beperkt tot: Op de site zien we nu de regeling bijzondere bijstand zoals dit augustus 2011 vastgesteld. Twee jaar geleden is echter besloten om het eigen risico af te schaffen omdat die voor de minima niet is op te brengen. Is dit een foutje welke er is ingeslopen door de overname van de oude regeling zonder rekening te houden met het afschaffen van het eigen risico of is het de bedoeling om minima te ontmoedigen!

Het leek een simpele vraag over iets wat is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de wethouder. Wat we als reactie kregen was onthutsend, een mail met de mededeling: Zoals je gelezen heb pakken we je vragen op en die zijn intussen uitgezet om ons duidelijk te maken wat er is gebeurt en hoe deze gegevens bedoeld zijn.

Wij kunnen hieruit maar één ding opmaken. Deze wethouder heeft, ondanks de voorgeschiedenis, geen idee wat er gebeurt in zijn portefeuille?

De dupe zijn de minima in Geldermalsen.

Bronnen:

https://www.geldermalsen.nl/Inwoners/Digitale_Balie/Werk_en_inkomen/Minimaregelingen/Bijzondere_bijstand

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geldermalsen/120211/120211_1.html