In Nederland kennen we het fenomeen van de collectieve verzekering welke geldt voor groepen als bijvoorbeeld de werknemers van een bepaalde organisatie, leden van een vereniging of een gemeente. Door de grote van de groep beweren zorgverzekeraars kortingen te kunnen geven op de premie en speciale zorgdiensten bieden.
Zo biedt Geldermalsen momenteel een complete zorgverzekering voor minima aan met de slogan:
“Geldermalsen betaalt mee aan je zorgverzekering als je weinig inkomen hebt en hoge zorgkosten”.

Dat klinkt mooi maar de keuze voor de relatief dure verzekering van Menzis wierp bij ons wel een aantal vragen op zoals: Waarom kiest de gemeente niet voor de goedkoopste zorgverzekeraar i.p.v. de relatief dure van Menzis? Zijn er andere partijen in beeld geweest als partner voor deze verzekering en zo ja welke? Wanneer minima om financiële redenen toch voor een andere verzekering kiezen kunnen zij dan toch gebruik maken van de financiële bijdrage van de gemeente? Zo niet waarom? Uit welke middelen wordt deze bijdrage van de gemeente gefinancierd en zijn er misschien derden die een bijdrage leveren (verzekering/rijk/provincie, enz.)?

De reacties die we hierop kregen wakkerde bij ons een gezond portie argwaan en wantrouwen op.  Bij de eerste poging om deze vragen aan een beleidsmedewerker te stellen was er niemand aanwezig en kregen we een email adres waar we de vragen kwijt konden. De week daarop was er weer niemand op de afdeling en deed de dame aan de telefoon een poging de vragen te beantwoorden. Het enige wat we wijzer werden was dat ze geen idee had waar ze over sprak. Toen we haar dit duidelijk maakte smeet zij de hoorn erop. Binnen een half uur kregen we een reactie op de mail die we de week hiervoor hadden gestuurd, niet van sociale zaken maar van de afdeling communicatie. Blij verrast met de reactie maar niet tevreden met de antwoorden stelden we aanvullende vragen die opnieuw niet beantwoord werden, we moesten het hier maar mee doen. Vervolgens hebben we de wethouder Ton van Maanen gebeld en hem ons probleem voorgelegd. Hij moest dit even overleggen en zou er na het weekend over terug bellen. Dat deed hij met de belofte dat er door hem een conference call georganiseerd zou worden met hem, een beleidsmedewerker en het externe bureau dat het onderzoek had uitgevoerd welke had geleid tot de collectieve verzekering. Uw voelt hem al aankomen geen enkele reactie meer vanuit de gemeente. Saillant detail is dat de termijn verstreek op het moment dat het gemeentehuis sloot en pas weer 7 januari 2019 opengaat. Te laat om de zorgverzekering eenvoudig aan te passen naar uw wensen.

De realiteit van 2019

Met een verplichte basisverzekering ben je in 2019 gemiddeld 76,92 euro duurder uit. Maar het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis loopt op tot ruim 400 euro per jaar. Minima bezuinigen op de aanvullende verzekering en wanneer men te maken heeft met de WSNP of minnelijktraject WSNP moet men zelfs verplicht afstand doen van de aanvullende verzekering, zo ook diegene met de aantekening wanbetalers (bij de zorgverzekering). In dat geval stopt de aanvullende verzekering en krijgen ze deze ook nooit meer terug. 

De bijdrage van de gemeente wordt gefinancierd met een subsidie van de Rijksoverheid.

Het kabinet heeft 100 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken voor het beleid tegen armoede en schulden. Daarvan is € 90 miljoen voor gemeenten  als  verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Op de site van de rijksoverheid kunt u lezen dat dit onder andere besteed kan worden aan een collectieve ziektekostenverzekering voor minima.

Waarom dan toch kiezen voor Menzis als enige zorgverzekeraar?

Vergeet de redenen die de gemeente op haar site aanvoert. Stel je om te beginnen de vraag waarom de gemeente alleen een bijdrage geeft aan minima die de zorgverzekering GarantVerzorgd van Menzis afnemen en niet aan de minima die een verstandige keuze maken voor een goedkopere zorgverzekeraar. De gemeente Geldermalsen geeft hierop, zei het tussen de regels, zelf het antwoord. Zij stelt dat GarantVerzorgd een zeer uitgebreide verzekering is die zekerheid geeft voor extra zorg zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen en tandartskosten.

Nu is het zo dat minima voor deze kosten ook een beroep kunnen doen op andere minimaregelingen die de gemeente biedt . Denk aan de regeling voor meerkosten voor chronisch zieken, de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.
Naar onze mening misbruikt de gemeente WestBetuwe overheidsgelden bestemd voor minima om bezuinigingen door te voeren op de uitgaven van deze regelingen en de rekening laat betalen door de minima, de zwaksten in groep onder haar inwoners.

Kan het anders, ja natuurlijk

Kijk bijvoorbeeld eens naar gemeenten als Emmen, Baarn en Midden-Drente (met streepje) zij gaan voor de zorgverzekering op maat in samenwerking met poliswijzer.nl! Het idee hierachter is dat de gemeentepolis voor de meeste inwoners toch een te dure zorgverzekering is en met een te uitgebreide aanvullende dekking die zij niet nodig hebben.
De voordelen liggen voor de hand. Men kan zelf kiezen voor welke zorg men verzekerd wil zijn en men kan kiezen uit alle zorgverzekeraars in Nederland. Wanneer je uitgaat van de goedkoopste variant kun je de aanvullende verzekering aan de keukentafel afstemmen en de gemeentelijke bijdrage hierop afstemmen. Daarmee heeft de gemeente een instrument in handen om op de kosten van minimaregelingen te sturen en heeft de doelgroep een betaalbare Zorgverzekering waarmee het risico op zorgmijding en schulden wordt beperkt.
De voordelen liggen voor de hand. Men kan zelf kiezen voor welke zorg men verzekerd wil zijn en men kan kiezen uit alle zorgverzekeraars in Nederland. Wanneer je uitgaat van de goedkoopste variant kun je de aanvullende verzekering aan de keukentafel afstemmen en de gemeentelijke bijdrage hierop afstemmen. Daarmee heeft de gemeente een instrument in handen om op de kosten van minimaregelingen te sturen en heeft de doelgroep een betaalbare Zorgverzekering waarmee het risico op zorgmijding en schulden wordt beperkt. Dit in tegenstelling tot de huidige opzet die alleen dient om kosten voor gemeente te beperken en kostenverhogend werkt voor de minima. Ons advies is ga er voor zitten en bepaal d.m.v. een zorg vergelijking site  wat in uw situatie de beste en goedkoopste zorgverzekering is.

Laat u niet verleiden tot een sigaar uit eigen doos van een misleidende gemeente. In de volksvertegenwoordigers van Geldermalsen hadden we niet veel vertrouwen laten we hopen dat het anders wordt in WestBetuwe met al zijn nieuwkomers. We houden ze voor u in de gaten.

Een WOB verzoek is onderweg maar zoals we weten laat een bevredigend antwoord waarschijnlijk een half jaar op zich wachten.