Over hoe wij informatie tot ons nemen zijn veel theorieën ontwikkeld. Zo zijn daar de Injectienaald-, cultivatie-, de agenda- , framingtheorie en de theorie van selectieve perceptie. Voor dit verhaal wil ik de aandacht vooral vestigen op de multiple-step-flowtheorie. Deze geeft aan dat niet de media,  maar belangrijke personen in je eigen omgeving je mening beïnvloeden. Bijvoorbeeld een goede bekende ziet Geert Wilders op het journaal spreken over “minder, minder” en zegt tegen jou: “Die Geert Wilders heeft helemaal gelijk!”. Jij bent dan eerder geneigd om deze mening over te nemen. Nu hoor ik iedereen denken, wat heeft Geert Wilders met de gesprekstafels in Geldermalsen te maken? Geert Wilders niets,  maar de methode alles. De gemeente weet dit schijnbaar ook en heeft waarschijnlijk om die reden een aantal predikanten verzocht om de rol van “onafhankelijk” gespreksleider op zich te nemen. Zij wist vooraf dat zij een positieve bijdrage zouden leveren aan de discussie over komst van een AZC in Geldermalsen. Menig predikant heeft naar het schijnt om deze redenen afgezien van deelname, anderen hadden daar minder moeite mee. Nu kun je ook met een uitgesproken mening neutraal een gesprek leiden mits je persoonlijke mening daarbij achterwege blijft en niet bekend is en/of wordt.

gesprekstafels-Geldermalsen-breedOm die reden had ook ik mij als gespreksleider gemeld. Ik had mij publiekelijk niet uitgelaten over wel of geen AZC of opvang van vluchtelingen. Een aantal van mijn criticasters was zelfs verrast te horen, dat ik een voorstander van de opvang van vluchtelingen bleek te zijn. Ik heb op het laatste moment afgezien van deelname, omdat de burgemeester aangifte tegen mij had gedaan wegens het lekken van documenten uit de GREX.  Een conflict dat naar mijn mening niet zonder gevolgen kon blijven. Zie artikel. Ik ben tot dit besluit gekomen in overleg met de externe coach en communicatie adviseur Ted Baartmans die door de gemeente is gevraagd om de gesprekleiders te helpen in de voorbereiding op de gesprekstafels.

Dat niet iedereen neutraal het gesprek wenste te voeren en in goede banen wenste te leiden werd gedurende de verschillende bijeenkomsten duidelijk.

Zo waren daar:

  1. Alice van Halsema, predikant van Gereformeerde kerk in Geldermalsen. Zij gaf 28 december 2015 al via een brief aan de gemeenteraad te kennen hoe zij over de gang van zaken rond de besluitvorming over de komst van een AZC in Geldermalsen dacht. Zie hier haar brief! Daarnaast vond ze het tegenover mij tijdens de gesprekstafels nodig vraagtekens te zetten bij de gebeurtenissen rond Saskia van Kessel op 16 december 2015. Duidelijk was dat ze een duidelijke mening had, maar inhoudelijk niets van de zaak wist.  De stand van zaken in deze zaak is, dat er ondertussen een rapport is van een forensisch expert en een officier van Justitie die zich nog hult in stilzwijgen.
  2. Gerard Krol, dominee van de Centrum kerk in Geldermalsen liet zich daags na de rellen al op Omroep Gelderland uit over de besluitvorming. Hij zag voor de kerk een rol in het AZC debat en stond dan ook op de lijst van insprekers. Ook zijn er burgers die aan zijn tafel hebben gezeten en aangaven dat hij richting gaf aan de gesprekken.

Ik ga uit van de goede intenties van beide predikanten, maar ze hebben de zaak objectief gezien geen goed gedaan. Hoewel het college daar waarschijnlijk anders over denkt.

Ook waren er verschillende raadsleden die zich toch ongevraagd in de discussie mengden. Het hoogtepunt was echter wel wethouder van Meijgaarden die in de tweede ronde van de gesprekstafels in Geldermalsen de gespreksleider buiten spel zette en zijn rol volledig overnam. De betreffende gespreksleider vertelde ons, dat hij niet in staat was om de wethouder terecht te wijzen en de leiding weer over te nemen.

Ook was ik verrast een deelnemer in Tricht tegen te komen die ik ook al had deelgenomen aan de gesprektafels in Geldermalsen. Toeval dat dit ook uitgesproken voorstander was van een AZC met 1500 bedden? Of dit meer is voorgekomen is mij niet bekend.

Ook werden de kaartjes meteen na afloop  samengevat in een Excel sheet en voor het gemak al gelabeld. Wat in het straatje paste werd een advies en de opmerking dat B&W moest opstappen werd een mening genoemd. Dan voel je al aan wat er gaat gebeuren met de verzamelde informatie. Toen men hier op gewezen werd, gaf men toe dat dit niet kon en dat dit niet meer zou voorkomen.  Maar wat is dit waard?  De gemeente heeft al inzicht gegeven hoe de informatie zal worden beoordeeld, met of zonder labels.

De raad zal daarom de resultaten van de gesprekstafels met de nodige argwaan moeten beoordelen en op de juiste waarde inschatten. Of het vertrouwen hiermee is hersteld,  valt zeer te betwijfelen.

Tot slot moet gezegd worden,  dat aan die tafels waar ik aan het gesprek heb deelgenomen op de gespreksleiders niets was aan te merken.