Twitter, de grootste idioot kan op dit medium roepen wat hij of zij wil, zo ook meisje Margretha van Riemsdijk de Nijs.

7 september tweet ik een verhaal van Omroep West over een 22-jarige verwarde man die in het ziekenhuis overleden was na zijn arrestatie. Erik Burgers, de enig echte (beroepstwitteraar) reageerde met de opmerking het vreemd te vinden dat je als familie de politie belt en niet de huisarts. Waarna ik in herinnering riep een geval in den Bosch waar iemand werd doodgeschoten door de kamerdeur.

Dat was het moment voor meisje Margretha van Riemsdijk de Nijs om los te gaan. Ze gokte dat Naadje doelde op Boulij die 16 december 2000 bij een poging hem aan te houden in zijn woning door een hoofdagent werd doodgeschoten. Dit incident leidde rond de kerst tot rellen in de Graafsewijk in Den Bosch. Ik zou semi populistisch, (wat dit in haar ogen ook mag betekenen), dingen roepen zoals het door een deur heen neerschieten van Pierre Boulij, die “waarschijnlijk” niet klopten.

Omdat ik uit mijn geheugen putte toen ik de tweet verstuurde kon ik na het raadplegen van google melden dat het slachtoffer zelfs in zijn rug was geschoten. Opnieuw ging meisje Margretha van Riemsdijk de Nijs uit haar dak. Ik was een leugenaar die de politie ondermijnde, iets wat de politie overigens goed zelf kan en Naadje niet voor nodig heeft.

Het is geen geheim dat Naadje zeer kritisch kijkt naar politieoptreden en grote zorgen heb over onze rechtstaat. Teveel gaat er in de doofpot wat het vertrouwen in politie, justitie en overheid niet ten goede komt. Maar goed, na door meisje van Riemsdijk de Nijs voor leugenaar te zijn uitgemaakt daagde zij mij uit met feiten te komen, een verzoek wat ik eerder heb gekregen van mevrouw van Kuilenburg. Toen resulteerde dit in een blokkade door haar van Naadje op twitter misschien lukt dit nu bij meisje Margretha van Riemsdijk de Nijs opnieuw.

Boulij zou dus niet door de deur of in zijn rug zijn neergeschoten?

Hoofdofficier van justitie mr. R. Craemer hield het na een uitvoerig onderzoek, in mei 2002 op noodweer en ook na een door mr. N. Meijering namens de weduwe aangespannen bezwaarprocedure voor het gerechtshof, ging de agent vrijuit en kwam in Den Bosch terug in actieve dienst.
Maar laten we de uitspraak van het gerechtshof van deze bezwaarprocedure er eens bij pakken. Naast de verklaringen van agenten, de weduwe en getuigen is hier een feitelijk verslag in opgenomen van de technische recherche en de lijkschouwer van het Nederland Forensisch Instituut die een aantal feiten opsomt.
Zo was de deur tussen de hal en de woonkamer op twee plekken geperforeerd, op een hoogte van 124 centimeter en 25 cm van de sluitzijde en op de rand van de sluitzijde van de deur op de hoogte van circa 139,5 centimeter. In de hal zijn twee hulzen aangetroffen. Op beide kogels is houtachtig materiaal afkomstig van het hardbord van de deur aangetroffen. Op één kogel is houtachtig materiaal afkomstig van het frame van de deur aangetroffen en op de andere kogel  D.N.A. materiaal van het slachtoffer.
In het verslag van de in- en uitwendige lijkschouw , opgemaakt door de arts van het Nederland Forensisch Instituut, lezen we dat bij het schotresten onderzoek de huidperforatie aan de rug een inschotverwonding en die aan de borst een uitschotverwonding was.

Feitelijk kunnen we dus vaststellen dat Pierre Boulij (destijds 31 jaar en vader van vier kinderen) door de deur in zijn rug is doodgeschoten.
In de tweet van Naadje staat dus geen enkele onwaarheid of leugen. Het zou van fatsoen getuigen wanneer meisje Margretha van Riemsdijk haar excuses aan zou bieden, maar ach dat zal wel niet gebeuren gezien haar gedrag op twitter.
Dan blijft er over dat Naadje zou proberen de politie te ondermijnen en alleen maar iets roept omdat het zo lekker bekt.

Beste Margretha, Naadje is zeer kritisch over politie optreden zeker bij het gebruik van buitensporig geweld. Zij heeft weinig begrip over het optreden van het openbaar ministerie en begrijpt ook vaak het oordeel van de rechter niet. De praktijk laat zien dat ook agenten problemen kennen (lees de gebeurtenissen van dit weekend in Dordrecht) en soms gewoonweg niet deugen, net als dit bij de doorsnee burger het geval is. Het grootste probleem is de cultuur binnen het corps en justitie van het ten koste van alles je collegae blijven dekken. Hierdoor blijven de rotte appels binnen het korps bestaan. Dit is iets wat jij dus goedkeurt en ondersteund met je twittergedrag.
Daarmee ben je ook medeverantwoordelijk voor gevallen zoals waarvoor 25 november 2003 dezelfde agent die Boulij doodschoot opnieuw is aangeklaagd. Dit keer zou hij twee Marokkaanse jongens in volle vaart van hun scooter hebben geduwd. Volgens de agent hadden zij een stopteken genegeerd. Volgens de Marokkanen, van wie er één bij de val een knie verbrijzelde, inclusief andere getuigen, was daarvan geen sprake. Het openbaar ministerie stelde vervolging in tegen de agent en een collega mede omdat zij van het incident een vals proces-verbaal zouden hebben opgemaakt.

Dus meisje Margretha van Riemsdijk, ga dansen bij volle maan in een kring met collega heksen, ga bomen knuffelen of zwerfhondjes opvangen maar doe Naadje een plezier door haar niet meer te volgen op twitter zodat je niet meer in de verleiding komt om dergelijke onzin op sociale media te dumpen.

Get a life, Naadje