Geldermalsen weet het al een tijdje, Naadje is geëmigreerd naar Frankrijk. Dat wil echter niet zeggen dat zij Geldermalsen is vergeten. Met sociale media zijn er geen afstanden meer en met regelmaat bezoekt ze het dorp aan de Linge om koffie te drinken met vrienden in Schenkerij de Beurs. Naadje had zich voorgenomen om zich niet met de verkiezingen te bemoeien totdat mevrouw van Kuilenburg lijsttrekker van Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe (LLB West Betuwe ) als een angstig keffertje buitengewoon heftig reageerde op een tweet van Naadje. Alles begon met de verwarring die was ontstaan over de naam Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe de partij welke voortkwam uit het voorgenomen huwelijk tussen Leefbaar Geldermalsen en Gemeentebelangen Neerijnen. Een verschil van mening over de zondagsopenstelling op twee zondagen in december was volgens van Kuilenburg het breekpunt. In tegenstelling tot wat zij ons wil doen geloven kunnen we in de notulen van 22 mei lezen dat er wel degelijk afspraken waren gemaakt over de zondagsopenstelling. Mevrouw van Kuilenburg neemt het dus zo nauw met de waarheid en haar integriteit. De vraag is nu wat de ware reden achter het optreden van mevrouw van Kuilenburg en haar partij Gemeentebelangen Neerijnen? Naadje denkt dat deze dame een strategie heeft bedacht om één van haar concurrenten buitenspel te zetten.

Een paar feiten op een rijtje uit notulen en uittreksels van het kadaster:

  1. Mevrouw van Kuilenburg stond er op dat zij lijstrekker zou worden van de nieuwe partij.
  2. In ruil daarvoor zou Leefbaar Geldermalsen de voorzitter en de secretaris leveren voor het bestuur van de nieuwe vereniging.
  3. In de actielijst kunnen we lezen dat Petra (van Kuilenburg) ,Cor (Nijhoff) & Mario (Kock) de taak op zich hadden genomen om dit in juni 2018 vast te leggen bij de notaris en de KvK.
  4. 9 augustus 2018 wordt door hen het bestuur ingeschreven bij de KvK. Echter met Petra van Kuilenburg in functie per 6-12-2005 als Penningmeester, Voorzitter Cornelis Nijhoff in functie per 6-12-2005, Stijntje van der Meijden in functie 25 juli 2018, secretaris Mario Kock in functie 25 juli 2018 . Dit geheel tegen de gemaakte afspraken in en zonder medeweten van Rietbergen.
  5. Tegelijkertijd wordt de statutaire naam van de vereniging gewijzigd van Lokaal Belang West Betuwe in Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.
  6. 27 augustus 2018 ’s avonds om 20:00 uur het bestuur van “Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe” loopt weg en zegt de samenwerking op.
  7. 27 augustus was ook de uiterste datum dat partijen zich met naam en hun kandidatenlijst bij de kiescommissie moesten aanmelden. Die avond heeft J. Rietbergen een mail gestuurd naar het stembureau om Leefbaar West Betuwe als nog te registreren. Vervolgens zijn Schook en Rietbergen op 28 augustus naar het gemeentehuis gegaan om na te vragen of alles akkoord was. De heer Theunissen deelde mee dat de inschrijving op tijd was, maar dat mogelijk de naam niet kan omdat deze al door LLBWB was geclaimd op 19 augustus. Vervolgens heeft burgemeester Staatsen in zijn hoedanigheid als voorzitter samen met de andere leden van de kiescommissie besloten dat zij met een andere naam deel kunnen nemen aan de verkiezingen. Zij hadden drie dagen de tijd om een nieuwe partijnaam aan te leveren. Leefbaar kon niet meer omdat mevrouw van Kuilenburg het woord Leefbaar al geclaimd had.

Mijn gedachten gaan terug naar de dag dat Rietbergen en van Kuilenburg getweeën de partijvlag hezen in de voortuin aan de Vang. Ik was nieuwsgierig waarom het in de maanden daarvoor met Dorpsbelangen niet was gelukt om een samenwerking tot stand te brengen. Van Kuilenburg gaf aan dat ze door Stappershoef bij het kruisje moest tekenen om mee te mogen doen en dat zij daar geen zin in had. Navraag bij Stappershoef leert dat ze voordat er überhaupt over dossiers gepraat kon worden eiste dat er minimaal twee leden van haar partij bij de eerste vier van de kieslijst kwamen te staan. Daar sta je dan met je praatjes over het verdedigen van de belangen van de burger, het gaat gewoon om het bemachtigen van een raadszetel en de daar bijbehorende knikkers.

Mevrouw van Kuilenburg heeft mij via twitter gevraagd het hele verhaal te vertellen en niets te verbloemen. Zelf heeft zij verkozen hier niet aan mee te werken wat ik gezien de feiten goed begrijp. Voor mij is duidelijk dat waarden als integriteit en geloofwaardigheid niet bij deze dame en haar partijgenoten van toepassing zijn.

Duidelijk zal zijn dat ik niet onder de indruk ben van haar intimidatie poging via twitter. De ware identiteit van Naadje is geen geheim. Ik heb geen stukken gelekt naar media maar deze zelf gepubliceerd via www.grootgeldermalsen.nl met de vraag om aangifte te doen. Ik ben hiervoor tot in hoger beroep voor veroordeeld. Leefbaar Geldermalsen heb ik in december 2015 verlaten. Geldermalsen heb ik verlaten en verruild voor een uiterst comfortabel onderkomen in Frankrijk en ik kies mijn vrienden zelf daar heb ik mevrouw van Kuilenburg niet voor nodig.

Helaas kan ik haar niet het succes toewensen wat ik alle anderen wel toewens tijdens de verkiezingen in november 2018. Geldermalsen verdient beter.

De bijlagen

Naadje of zo u wilt John Tapperwijn.

PS: Mevrouw van Kuilenburg wilde niet meewerken aan dit artikel. mocht zij nog de behoefte voelen om op of aanmerkingen te plaatsen zal Naadje hier zeker naar kijken.