Dagblad Trouw was 17 november 2016 bij mij op bezoek op naar aanleiding van het AZC debacle op 16 december 2015. De verslaggever was perplex en onder de indruk van mijn persoonlijke situatie en  hoe ik mij staande houd. Na overleg met zijn meerdere is het interview uitgebreid met wat ik persoonlijk iedere dag meemaak met de gemeente Geldermalsen.

Het interview in Trouw werd geplaatst en de reacties barsten los. In de dagen daarna heb ik  de Rechtbank Zutphen gevraagd om een persoonlijk failliet te verklaren. De Rechter oordeelde: nee mevrouw u moet zich melden bij de gemeente Geldermalsen voor een schuldsaneringstraject, iets wat door de gemeente al drie jaar wordt geblokkeerd.

Naar aanleiding van de reactie die de gemeente Geldermalsen heeft gegeven in dagblad Trouw: “Ze geen fraude gaan belonen en daarom mij niet helpen”, heeft de rechter bepaald dat ik wederom een verzoek moest indienen met een advocaat voor een schuldhulp traject in de gemeente Geldermalsen. Deze mag niet geweigerd worden, de zaak is verjaard en volgens de rechter is mijn toestand onmenselijk. De Rechtbank Zutphen heeft ook kennis genomen van mijn aanvraag bij de Nationale Ombudsman op 28 juli 2015 om mij te behandelen als ieder andere uitkeringsgerechtigde, en van talloze afwijzingen die betrekking hebben op een aanvraag voor hulp .

Na aanleiding van het interview kreeg ik een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen bij de gemeentesecretaris J.C. (Jan) Steurrijs en mevrouw Scheepers juridische zaken van de gemeente. Er werd mij vriendelijk verzocht om geen namen meer te noemen in interviews want ik kan mensen doen twijfelen bij een hulpaanvraag bij de gemeente. Ik werd niet uitgenodigd om te horen waarom ik geen schuldhulp plan kreeg aangeboden maar om te zeggen dat het beter is om te zwijgen. Mijn advocaat greep hier op in en drong aan op het in gang zetten van mijn schuldhulp plan.

Ik heb duidelijk gemaakt dat ik dacht in een democratie te leven en dacht dat ik mag zeggen wat ik wil. Deze soap gaat verder en ik grijp alles aan om mijn verhaal naar buiten brengen. Ik wens niemand toe wat ik al drie jaar meemaak en daarom deel ik mijn verhaal met iedereen die het wil en zou moeten weten.

Denk nu vooral niet dat de gemeente zich betert. 8 december maak ik een ommetje met de hond en ik kom ten val, bril stuk. Ik doe een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente Geldermalsen en deze wordt afgewezen omdat mijn situatie niet levensbedreigend is. Ik maak bezwaar door een email te sturen naar B&W. Op deze brief wordt niet gereageerd. Een juriste van de gemeente wist mij te vertellen dat zij een commissie moest gaan samenstellen om een hoorzitting te houden voor mijn bril? Zij voegde er aan toe dat ze alleen de boodschap moest overbrengen.

Door mijn ervaringen en omdat ik geen enkel vertrouwen in deze gemeente meer heb,  heb ik 2 januari mijn hele map opgestuurd naar staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ik heb bij haar mijn beklag gedaan over de werkwijze van de gemeente Geldermalsen. Op 24 januari kreeg ik een telefoontje van het ministerie van Sociale Zaken.  Zij hadden alles gelezen omtrent mij als persoon en van mijn kinderen . Mij is uitgelegd dat een gemeente zelf zijn beleid mag bepalen en zelfs zijn regels in een bijzondere bijstand mag bepalen, de gemeente is er vrij in om zelf een toezegging te doen of niet . Het Ministerie gaf mij de tip om de pers in te schakelen en om mijn verhaal naar buiten te laten brengen omdat ook zij van mening is dat het onmenselijk is en dat de wet veranderd zou moeten gaan worden om mensen zoals ik te beschermen tegen dit kwaadaardige gedrag .

De persvoorlichter heeft SBS6 ingeschakeld en nadat ik een gesprek met deze heb gehad heb ik toegezegd aan een documentaire. Er wordt een film gemaakt waarin ik mijn verhaal vertel, mijn poging tot overleven in deze gemeente en dat ik daarnaast al drie jaar lang mensen minima help in vergelijkbare situaties. Nimmer ben ik een afwijzing tegengekomen die afgedaan word als niet levensbedreigend , doordat ik mensen help heb ik vergelijkingsmateriaal in overvloed.

Voor hen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden wens ik sterkte en veel kracht toe en adviseer hen zoek zo snel mogelijk juridische hulp .

Karin Welgraven