wantrouwenAl voor de raadsvergadering van 29 juni stuurt de gemeenteraad een brief met de mededeling dat er in Geldermalsen geen AZC komt. Men   neemt daarmee een voorschot op het debat welke de inwoners van Geldermalsen hadden verwacht in de raadszaal. Voor een deel van   Geldermalsen was dit verheugend nieuws en een ander deel is zwaar teleurgesteld dat er weinig gedaan wordt aan de opvang van asielzoekers. Wel horen we dat Geldermalsen buurgemeenten in de Regio Rivierenland o.a. financieel gaat ondersteunen bij de realisatie van een AZC. Begrijpt u het nog?

Hadden we de burgemeester de Vries niet horen zeggen dat bij de komst van een AZC alle kosten door het COA  gedragen zouden worden. Geldermalsen wilde hier zelfs een boekhoudkundig probleem van de grondexploitatie mee oplossen. Weer een  leugen (destijds of nu) om berichtgeving enigszins bij te kleuren?

Onze volksvertegenwoordigers hebben nog steeds geen idee hoe het er in een democratie aan toe zou moeten gaan. Naast de vrijheid van meningsuiting en pers is één van de pijlers van onze democratie de wet Openbaarheid van Bestuur. Het debat en de besluitvorming dient in openbaarheid plaats te vinden zodat de burger kan beoordelen of hun gekozen volksvertegenwoordiger zijn beloften na komt. Hoe anders gaat dit in Geldermalsen. De Raad is verworden tot een gedrocht met de formele taak om hamerstukken vast te stellen en daarmee de schijn van een democratie overeind te houden. Wel zie je af en toe een discussie in het Presidium. Een openbare vergadering welke dient om de raadsagenda op te stellen. Nu het presidium steeds vaker door buitenstaanders wordt bijgewoond heeft D66 het idee geopperd om dit orgaan weer te gaan gebruiken waarvoor het is bedoeld, het opstellen van de raadsagenda. De fractievoorzitters zouden vervangen moeten worden door de voorzitters van de verschillende commissies. Aanvullend zou het besloten seniorenconvent nieuw leven ingeblazen moeten worden zodat er weer in beslotenheid vergaderd kan worden door een eliteclubje onder onze gekozen volksvertegenwoordigers.

Het vertrouwen is ook binnen de gemeenteraad ver te zoeken!

Dat er nog steeds in beslotenheid wordt vergaderd blijkt ook uit de brief. Het is duidelijk dat een aantal kopstukken bij elkaar is geweest en tot dit initiatief heeft besloten. Een van hen is aangewezen tot het opstellen van dit epistel en nadat een grote meerderheid hier mee instemde is het als een persbericht verspreid buiten de afdeling communicatie van de gemeente om. Op zich is dit allemaal alweer oud nieuws, ware het niet dat er met het opstellen van dit persbericht iets bijzonders is gebeurd. De   opsteller heeft bij de afstemming namelijk naar de verschillende fracties iedere conceptbrief voorzien van een onopvallende unieke kenmerken.  Deze Sherlock Holmes van de Lage Landen wilde op deze wijze het lek in de Raad ontmaskeren die met regelmaat vertrouwelijke informatie naar de pers of de pseudojournalist doorgeeft. Ik zal het desbetreffende raadslid hier niet noemen omdat ik niet weet hoeveel en welke raadsleden vooraf op de hoogte waren. Het is hiermee wel duidelijk dat het wantrouwen binnen het gemeentebestuur zelf erg groot   is. Hoe kunnen ze dan ook maar enigszins verwachten dat ze het verloren vertrouwen met de burger kunnen herwinnen is mij een raadsel.

Het ware gevaar voor de democratie zijn niet een paar rel schoppende inwoners van Geldermalsen maar blijkt straks dit gemeentebestuur zelf te zijn.