Hoe vaak heeft u deze woorden niet gehoord? Zeker voorafgaand aan verkiezingen is er geen partij die ze niet gebruikt en hoe weinig komt er van terecht wanneer de zetels weer voor vier jaar verdeeld zijn. Hoewel de voorbeelden eindeloos zijn gaan we het nu hebben over geheimhouding, vertrouwelijkheid en vergaderen in beslotenheid, instrumenten die in de gemeente Geldermalsen veelvuldig worden ingezet om het wanbeleid te verhullen. De laatste maanden heeft burgemeester Miranda de Vries zich publiekelijk uitgelaten over de democratie die in gevaar kwam door “de relschoppers” en de raadsleden blaten met veel plezier met haar mee. Het werkelijke gevaar is echter het college en de raad zelf. Eén van de belangrijkste pijlers van de democratie is openbaarheid van bestuur. De burger moet uiteindelijk kunnen zien of zijn gekozen volksvertegenwoordiger zijn afspraken nakomt en de belastinginkomsten goed worden besteed. Men heeft dit in de Wet Openbaarheid van Bestuur vastgelegd en daarin is ook expliciet beschreven wanneer men hiervan mag afwijken.

Uitgangspunt blijft altijd “het is openbaar tenzij”.

28 januari 2016 hebben we u al bericht over het raadslid Edwin Loeff die in een opiniestuk in de Gelderlander zijn frustraties liet publiceren. We hebben hem en Ed Goossens toen uitgedaagd om in de raadsvergadering van die avond de vraag te stellen aan mevrouw de Vries of zij ook aangifte gaat doen tegen ondergetekende. Dit omdat ik documenten uit de besloten denktank sociale transitie heeft gepubliceerd waarvan tot nu toe algemeen werd aangenomen dat deze geheim waren. Helaas en alleen om voor hen moverende redenen hebben zij dit nagelaten. De VVD heeft er voor gekozen om een motie in te dienen met de volgende strekking:

Motie_ Protocol Beslotenheid, Geheimhouding en VertrouwelijkheidDe complete Raad heeft deze gesteund en geeft hiermee een bewijs van haar onvermogen af. Om te beginnen is de wet openbaarheid van bestuur niet bedoeld voor de gemeenteraad maar voor de burger. Men heeft recht om te zien wat de gekozen volksvertegenwoordigers hebben besloten en of zij de gedane verkiezingsbeloften nakomt. Ten tweede zijn het de burgemeester, college, raads- en commissieleden zelf die er schijnbaar belang aan hechten alles onder de noemer “GEHEIM” niet met de burger te delen. Wij hebben dit eind januari duidelijk gemaakt door de publicatie van documenten uit een besloten vergadering. U mag van mij aannemen dat allen dit artikel hebben gelezen. Iedereen heeft nagelaten vragen te stellen en of aangifte gedaan. We moeten dus aannemen dat men op de hoogte is maar blijft volharden in het onwetend houden van de burger.

Zojuist heeft Jos Rietbergen tijdens de raadsvergadering en op mijn uitdrukkelijke verzoek alsnog aan de burgemeester de vraag gesteld of het tot een aangifte komt en zo niet of het zou uitmaken wanneer de documenten uit de GREX geweest zouden zijn.

Om die reden gaan we meteen een stapje verder en publiceren tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2016 documenten uit de GREX.

Volgens politiek Geldermalsen zijn deze al jaren zonder uitzondering GEHEIM. Wat denkt u, ga ik  straks voor een jaar de gevangenis in?

Documenten Denktank GREX, 7 oktober 2015

Wanneer er opnieuw geen aangifte komt of de gemeente niet alle documenten zelf openbaar maakt publiceren wij iedere twee weken “geheime” documenten van de gemeente Geldermalsen!