Joke van Vrouwenerff had zaterdag in de Melangeur te kennen gegeven dat zij zich ernstig zorgen maakt over de wijze waarop het vluchtelingen debacle zich ontwikkeld. Reden genoeg om haar eens te bellen.

Onmiddellijk werd duidelijk dat zij er geen enkel vertrouwen in heeft dat het gemeentebestuur met het voorliggende plan enig vertrouwen gaat herstellen. Zij is er van overtuigd dat dit niet meer goed gaat komen.

Nogal een pittige uitspraak gedaan van een raadslid want de inwoners van Geldermalsen hebben toch te horen gekregen dat er gewerkt gaat worden aan herstellen van het vertrouwen? De raad, inclusief mevrouw van Vrouwerff, heeft hiervoor zelfs unaniem een motie aangenomen waarin zij het college o.a. heeft opgedragen:

  • een intensief traject te starten om het vertrouwen tussen bestuur en samenleving te herstellen en daarvoor een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad en
  • te (laten) onderzoeken wat Geldermalsen nu echt vindt, wil en kan rondom de vluchtelingen en daarmee het initiatief daar neerlegt waar het hoort de gemeenteraad.
  • voor de zomer een eerste evaluatiemoment te plannen waarbij uitkomsten van de genoemde onderzoeken en in maart een procesaanpak aan te bieden aan de raad.

Nu is er ook bij de burger weinig vertrouwen in de uitkomsten van deze aanpak maar wanneer raadsleden weglopen bij raadsvergaderingen en geen waarde hechten aan de door hen zelf gesteunde motie geeft dit zeer te denken.

Je kunt het ergens niet mee eens zijn , je kunt een statement zetten door weg te lopen bij een Openbare Raadsvergadering zoals op 11 maart. Maar waar blijf je wanneer raadsleden al niet meer in je eigen plannen geloven??

Joke zegt genoeg te hebben van achterkamertjes politiek en de geheime vergaderingen . Ze is van mening dat de mensen terecht boos zijn. Zij had vooraf al gesproken met mensen om te kijken of er voldoende draagkracht was en hoorde toen dat de bewoners van Geldermalsen best wel vluchtelingen wilden opvangen, maar niet in deze hoeveelheid.

Ze wist ons ook al te vertellen dat er waarschijnlijk een kleiner AZC zou komen, omdat er toch een opdracht ligt van de regering . Terwijl de burger toch is verteld dat alle plannen van tafel zijn en eerst de burger gehoord gaat worden.  Dan verzucht ze dat het haar spijt en het voor haar onbegrijpelijk is dat de motie van wantrouwen die 26 januari is ingediend het niet heeft gehaald. Zij heeft er geen vertrouwen meer in te dat dit goed gaat komen.

Tot slot vertelde ze: Ik was tegen de plannen en dit is niet mijn schuld en of mijn idee ? Het was het idee van de wethouders en de burgemeester en niet het idee van de Raad , dus ik als raadslid hoef eigenlijk niets te doen !

Een beter bewijs van onvermogen kan ze voor haarzelf niet afgeven. De raad is eindverantwoordelijk en het hoogste orgaan binnen de gemeente en Joke loopt hier opnieuw weg voor haar verantwoordelijkheid door naar het college te wijzen.