Tor

De klok laten luiden doe je zo!

Er vinden in iedere samenleving misstanden plaats. U heeft informatie over of van zaken die niet door de beugel kunnen of waarvan u vindt dat ze moeten worden onderzocht. Hoe concreter de informatie en/of het bewijsmateriaal, hoe groter de kans dat we er wat mee kunnen en het publiceren.

Een vrije pers is daarom zo belangrijk in een democratie omdat zij de overheid en politici controleert en misstanden aan de orde stelt via krant, tijdschrift, website, radio- of tv-programma. Groot Geldermalsen doet dit via deze digitale krant waarvan periodiek een papieren versie zal verschijnen.

Wanneer u gevoelige informatie lekt zijn daar risico’s aan verbonden welke uw anonimiteit kunnen onthullen. U kunt echter afdoende maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Wij zullen u in een aantal stappen uitleggen wat u kunt doen om met ons anoniem te communiceren.

  1. Om te beginnen moet u gebruik maken van een speciale internetbrowser om te voorkomen dat uw IP-Adres wordt achterhaald. Deze kunt u gratis downloaden op de site Torproject.org op deze site leest u alle ins en outs van deze
    browser en zijn ontstaansgeschiedenis. Wanneer u met deze browser gaat surfen kunt u eenvoudig controleren dat het werkt. Ga daarvoor naar bijvoorbeeld een internet enquête van de Gelderlander. Vul deze vervolgens in en probeer dit ook een tweede maal. Dat zal dan niet meer lukken omdat het enquêteformulier uw IP-adres heeft geregistreerd. Sluit nu de TOR Browser en start deze onmiddellijk weer op. U krijgt nu een ander (willekeurig) IP adres en kunt opnieuw stemmen. Om vragen te voorkomen, ja dit is ook de manier om extra stemmen uit te brengen voor projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de pot van het leefbaarheidsbudget in Geldermalsen. (Dit is bekend maar men sluit hier op het gemeentehuis liever de ogen voor)
  2. LET OP! Vanaf hier moet u wanneer uw anonimiteit gewaarborgd dient te worden altijd het internet op gaan via de Tor browser.
  3. Maak nu via Tor een web e-mail account aan bij Google, live.nl of een andere provider en u kunt anoniem met ons communiceren.
  4. Zorg er voor dat er geen verwijzingen naar u indentiteit staan in de meta data van de documenten die u als attachment meestuurt. Informatie hoe u dit moet verwijderen is er genoeg op het internet te vinden. Kijk maar eens via Google.

U kunt uw informatie nu sturen aan: Klokkeluider@grootgeldermalsen.nl