Miranda+de+Vries12 april tijdens het presidium deelde Burgemeester de Vries de fractievoorzitters mee dat ze aangifte had gedaan van het lekken van informatie uit de GREX. De werkelijkheid is dat ze dit pas 8 dagen later heeft gedaan. Het lijkt niemand meer te verbazen dat ze er een gewoonte van maakt om raadsleden en burgers een verkeerd beeld te schetsen en het niet zo nauw neemt met de waarheid.

NBGeldermalsenZo ook in haar aangifte waarin zij stelt dat ondergetekende de gehele gang van zaken beschouwt als een spelletje. Zij zegt geen enkele handeling  verricht te hebben om deze indruk te wekken. Dit is opnieuw een leugen en een omkering van de feiten. Ik heb haar in het verleden heel erg duidelijk gemaakt dat ik niet hou van haar spelletjes maar dat ik die wel meespeel wanneer zij hier prijs op stelt. Er is haar duidelijk gemaakt dat het daarbij onder andere ging over haar keuzes bij het doen van aangiftes van het lekken van “geheime” stukken. Zo is daar een raadslid die onder druk van mevrouw de Vries een verklaring aflegt waarin zij ten onrechte met een beschuldigende vinger wijst naar de publicerend journalist. Als wederdienst wordt er afgezien van een aangifte tegen dit raadslid. Ook is zij er van op de hoogte dat haar aangifte van lekken van geheime informatie tegen de fractievoorzitter van de VVD Frank Broedelet minimaal onvolledig is.  De opmerking van Jos Rietbergen (Leefbaar), die stelt dat er meerdere/andere lekken binnen het gemeentehuis moeten zijn geweest, legt zij achteloos naast zich neer. De verklaring die hierover tijdens de evaluatie van 26 januari wordt gegeven is de zoveelste leugen. Het bericht zou gedurende de dag telkens zijn aangepast en daarom staat er nu dat het gaat over de komst van een AZC met een capaciteit van 1500 personen in het Nieuwsblad Geldermalsen. Het aantal vluchtelingen stond niet in de per ongeluk verstuurde mail van Broedelet. Dit is haar gemeld tijdens het perspraatje. Er is geen twijfel mogelijk dat er een tweede bron voor dit artikel moet zijn geweest die zij om voor haar moverende redenen blijft negeren.

Nu word ik dus door mevrouw de Vries beschuldigd van het lekken van geheime informatie in eerdere artikelen. Dit is absolute onzin en slechts bedoeld om te voorkomen dat enkele kritische raadsleden ook gaan geloven dat de geheimhouding nergens op is gebaseerd. We wachten dus rustig af hoe het OM en de rechter hier over gaan oordelen.

Tijdens de raadsvergadering van 26 april is door de VVD gevraagd of de raadsleden de aangifte mogen inzien, iets waar de Vries over moest nadenken. Wanneer dit verzoek wordt ingewilligd zal dit waarschijnlijk vanwege de privacy weer geheim zijn. Tot vandaag de dag heeft niemand nog iets gezien. Ik heb er geen probleem mee wanneer dit openbaar word en publiceer hierbij de aangifte zodat niet alleen raads- en commissieleden deze kunnen lezen maar alle inwoners van Geldermalsen.

Link naar de aangifte van 20 april 2016

Miranda de Vries had het goed gelezen toen zij meldde dat ik van plan was om meer documenten uit de GREX te publiceren. Van de laatste GREX hebben we de vorige keer alles gepubliceerd dus we gaan nu naar de daaraan voorafgaande vergadering van 10 september 2015.

Link naar de documenten van de GREX van september

Ook deze stukken staan in de directory van de gemeentelijke WebDev site t.b.v. raads- en commissieleden en zouden volgens de burgemeester GEHEIM zijn. Absolute onzin! Google levert in veel gevallen dezelfde documenten op via andere kanalen. Het enige doel van deze geheimzinnigheid lijkt te zijn om de burgers onwetend te houden van het gevoerde wanbeleid bij de grondexploitatie.

Note:

Door de redactie van het Nieuwsblad Geldermalsen werd ik gewezen op de passage in de tekst die over het tweede lek gaat, de per ongeluk verstuurde mail van de heer Broedelet. Bij hen bestond de indruk dat datum en tijd op hun site niet aangepast word als een leugen werd bestempeld. Dat datum en tijd niet aangepast worden op de site van het Nieuwsblad is een feit dat door mij niet wordt betwist en toegegeven, de formulering had beter gekund. De leugen waarover wordt gesproken is dat dit ongemak door het gemeentebestuur gebruikt wordt om aan te tonen dat er geen tweede lek is. Het tegendeel wordt echter aangetoond door het afgebeelde twitterbericht van die middag.

Ook de redactie van het Nieuwsblad onderschrijft de stelling dat er een tweede bron is voor het artikel van die middag.

John Tapperwijn