Hallo lui, het is een hele tijd geleden dat ik en mijn alter ego van ons hebben laten horen. Dat gaat vanaf nu veranderen. De reden hiervan is dat we deze tijd actief zijn geweest voor de stichting Helping Hands als woordvoerder. De uitnodiging om tevens deel te nemen aan het bestuur is door ons geweigerd omdat we problemen met de gemeente voorzagen. Het risico met een rol als gesprekspartner achter de schermen en buiten de publiciteit blijkt nu dus ook al te groot te zijn geweest.

Laat u niets wijsmaken door wethouder van Meijgaarden. Helping Hands heeft niets fout gedaan maar het is het ego van de wethouder die hen parten speelt. Hij dacht het beleid binnen de stichting te kunnen bepalen inclusief wie als gesprekspartner moest dienen. Het stichtingsbestuur liet zich hierdoor niet beïnvloeden. Nadat de wethouder de vertegenwoordiger uit het gebruikersoverleg had gegooid kregen zij de volgende reacties op de via de mail geplande activiteiten:

Burendag, in de tuin plaatsen van een picknicktafel en speeltoestellen gesponsord door het oranjefonds. Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

Maskers maken met kinderen in de kantineruimte. Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

Met deze maskers in de rivierenbuurt een Halloween optocht houden. Reactie van de wethouder: Het geven van toestemming voor een optocht valt buiten de bevoegdheid van de bruikleengever????

Nieuwjaarsborrel in de kantine. Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

Twee uurtjes Valentijn knutselen in de kantine. Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

Paaseieren zoeken buiten bij de Rijnstraat 64 Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

Lentemarkt bij ons en misschien een kraam buiten. Reactie van de wethouder: Daarvoor wordt geen toestemming gegeven.

 

Helping Hands moest na Burendag  via de Gelderlander vernemen dat zij binnen zes weken het pand moest verlaten op basis van oneigenlijke argumenten.

Om die reden had men dit vooraf via mail voorgelegd aan onze volksvertegenwoordigers.

De eerste mail was gericht aan de fractievoorzitters met het verzoek aan te geven hoe de verschillende fracties stonden tegenover het verbod van wethouder van Meijgaarden over de activiteiten van de stichting voor de minima in Geldermalsen. De tweede mail met het zelfde verzoek is naar alle raadsleden gestuurd omdat duidelijk werd dat meneer Goossens de eerste vraag in het achterkamertje van het seniorenoverleg de prullenbak in wenste te werken. Beide verzoeken waren vergezeld van alle onderliggende documenten om een weloverwogen oordeel te kunnen geven. Er werd gevraagd om een stellingname voor de burendag op 23 september. De enige reactie was dat zij vragen gingen stellen aan de wethouder tijdens de raadsvergadering van 26 september. Te laat dus!

Het bestuur heeft besloten om het verbod naast zich neer te leggen omdat het naar haar mening niet conflicteert met de afspraken die in de gebruikersovereenkomst zijn vastgelegd en gemaakte afspraken. Ook omdat er 28 augustus al om toestemming voor de burendag was gevraagd waar niet op was gereageerd.

Een beschaving herkent men aan de wijze waarop zij omgaat met de zwakkeren in de samenleving. Wij hebben het gevoel dat een deel van het college dit anders ziet.

Eén van de taken van een volksvertegenwoordiging is het controleren van het college. Neem van Naadje aan dat men hier in Geldermalsen hopeloos in faalt. Men denkt met het stellen van een paar vragen er te zijn maar nemen niet de moeite om de documenten te lezen en de feiten tot zich te nemen.

Vooral een partij als Dorpsbelang maakt er een poppenkastvoorstelling van, getuige de enige vraag van Hetty Markenhof. Duidelijk ingegeven door de leiding van dit clubje vroeg zij of de minima in Geldermalsen hier de dupe van konden worden. Beste Hetty wanneer je het dossier enigszins tot je had genomen weet je wat Helping Hands doet en dat dit wel degelijk ten koste gaat van hun doelgroep. Daarnaast heeft de wethouder besloten het pand te verkopen en moeten “alle” partijen de komende maanden het pand verlaten. Ga je schamen!

De dames van Helping Hands inclusief hun leden zijn strijdbaar. Er is juridische bijstand gezocht, de Nationale Ombudsman ingeschakeld en alles is gepubliceerd. Wat de volksvertegenwoordigers van Geldermalsen al decennia roepen brengen zij in de praktijk, zij zijn volledig transparant.

Heeft u nog vragen, mail, bel of nog beter ga eens langs bij Karin, Sharon en alle anderen vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor minima.