Geldermalsen_nee_tegen_azcAfgelopen maandag 2 mei was het zover, het actie comité Geldermalsen zegt Nee tegen AZC op bezoek bij Burgmeester Miranda de Vries. Wij hebben hierbij ook twee journalisten uitgenodigd om hier getuige van te zijn. Na een voorstel rondje konden wij van start.

Wij wilden graag weten waar de opdracht van het opvangen van 1500 vluchtelingen vandaan kwam, dit omdat wij nergens terug kunnen vinden dat de provincie gevraagd zou hebben of de Gemeente Geldermalsen 1500 vluchtelingen zou kunnen opvangen. Een duidelijk antwoord hierop hebben wij niet gekregen. Wij blijven zeggen dat de Burgemeester zelf om een aantal van 1500 heeft gevraagd , en niet de provincie!

Ons werd verzocht om niet meer naar wat er gebeurt is te kijken, maar vooruit. Eigenlijk komt het erop neer dat het wat is gebeurt is gebeurt, dat moet afgesloten worden, en door middel van de gesprekstafels word het vertrouwen terug gewonnen.

Wij hebben aangegeven dat het houden van gesprekstafels ook een wassen neus is. De Gemeente labelt nu al de antwoorden op de ingeleverde kaartjes met advies of mening.  Zo word de opmerking dat B&W zou moeten opstappen of door de raad zou moeten weggestuurd nu als een mening gelabeld. Adviezen neem men te harte, meningen ter kennisgeving aan. Dit maakt duidelijk hoe serieus deze gesprekken worden genomen en waar deze voor dienen. Wij zijn dan ook van mening dat dit alleen dient voor een nieuw plan met vergelijkbare uitkomst.

Wij hebben in het gesprek aangegeven dat wij misselijk worden vanwege het feit dat de mensen die voor het Gemeentehuis stonden bestempeld blijven worden als zijnde relschoppers , en geen bezorgde burgers. Iedereen uit Geldermalsen was daar die betreffende avond van 16 december, de bakker, de slager, onze ouderen en onze jongeren. Niemand kwam daar met als oogpunt wij gaan het Gemeentehuis verbouwen. De agressie escaleerde toen de ME wild om zich heen begon te slaan en niet eerder. Ook hebben wij ons ongenoegen geuit omdat wij niets horen over het zinloze geweld wat Politie en ME op onschuldige mensen hebben gericht.

Niets maar dan ook niets horen wij over Saskia van Kessel, die lelijk gewond is geraakt en zo zijn er nog meer onschuldige mensen die zeer lelijk gewond zijn geraakt.

Wij hebben aangegeven dat er volgens ons extra zwaar gestraft zal gaan worden omdat er een daad gesteld moet gaan worden in Nederland. Ben je het ergens niet mee eens dan  mag je je niet laten horen, doe je dit wel dan krijg je een ontzettend hoge boete voor het opsteken van een middelvinger bij wijze van spreken dan. Eén van de aanwezige journalisten stelde een vraag over uit uitvaardigen het noodbevel en het instellen van een veiligheidsrisicogebied met daarbij het bevel om preventief te fouilleren, waarop de Burgemeester zei dat ze zich geïrriteerd te zijn Er moest vooruit gekeken worden.

Blijkbaar mogen wij niet weten waarom het Marktplein schoon geveegd moest worden terwijl daar niemand was, of waarom Café de Gouden Leeuw ook schoongeveegd moest worden door politie en me.  Miranda de Vries gaf aan het onderzoek van de Politie af te wachten inzake Saskia van Kessel en wou er vervolgens geen uitspraken over doen. Op de vraag waarom er geen bosje bloemen af kon kwam geen antwoord. De Vries gaf aan dat er geen nieuwe plannen zijn voor een AZC , dat eerst iedereen gehoord zal gaan worden en dat er eerst gekeken zal gaan worden of er draagkracht is voor een AZC. Maar ze gaf aan dat ze toch vluchtelingen wil helpen want deze mensen moeten toch geholpen worden , en het gaat absoluut niet over geld, nee het helpen van deze mensen in oorlog gaat voor, right . Wij hebben als doel gehad met het uitnodigen van Miranda de Vries voor een gesprek om te laten weten dat wij het als actie comité nog steeds bezig zijn om te laten zien dat wij alles op de voet volgen omtrent een AZC maar ook als bezorgde burgers . Wij spreken iedere dag mensen die zich grote zorgen maken over de gang van zaken in Geldermalsen. Wij ondersteunen mensen die doordat zij op de bewuste avond van 16 december 2015 nu gestigmatiseerd worden als zijnde relschopper en niet als bezorgde burger.

Wij hebben geen enkel vertrouwen in dit B&W en weinig vertrouwen in hoe deze omgaat met de manier waarop het vertrouwen terug gewonnen dient te worden. Dit B&W heeft gefaald door in te zetten op een groot AZC om zo de financiële janboel weer op orde te krijgen zonder rekening te houden met wat de bewoners van Geldermalsen wensen ! Vele mensen hebben bewust voor Geldermalsen gekozen omdat het rustig wonen is , omdat het een veilig dorp is, waar men zich geborgen voelt …..het enige minpunt is nu dat de democratie ver te zoeken is en we bestuurd worden door een burgemeester die haar CV aan het opleuken is met de komst van een AZC met een capaciteit van 1500 asielzoekers maar ook met een samenvoegen van verschillende gemeenten.
Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in mevrouw de Vries en degene die haar blijven steunen.

Karin Welgraven

Geldermalsen zegt Nee tegen AZC