De houdbaarheidsdatum van burgemeester Miranda de Vries lijkt nu wel overschreden, achter de schermen vraagt Wim Timmermans raadsleden nog om burgemeester de Vries niet te hard aan te pakken. Dit alles op het moment dat er steeds meer beelden beschikbaar komen die aantonen dat politie en burgemeester wel een erg gekleurd beeld hebben gegeven tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag.

De beelden tonen dat de politie begint met inslaan op burgers die gebruik maken van het recht om te demonstreren en het uiten van hun mening. Het duurde zelfs even voordat de overheid de voor hun gewenste reactie kregen en er enkelen waren die zich tot de politie richten.

Iedereen kan zelf een oordeel vormen van de omstandigheden naar aanleiding van de beelden. Je ziet dat de hekken politieoptreden in de weg stonden. Na verloop van tijd werden ze gebruikt door de burgers die in verzet kwamen tegen het politiegeweld. Daarbij stonden ze ook nog zodanig opgesteld dat men dicht bij de ramen van de raadzaal kon komen. De momenten dat de ME zich had teruggetrokken tot de gevel van de voordeur waren alle ramen van de raadszaal onbeschermd.

Los van het te haastig genomen raadsvoorstel om een AZC met een capaciteit van 1500 vluchtelingen op Hondsgemet te vestigen heeft ook de houding van gemeente en politie tijdens de raadsvergadering bijgedragen tot de veldslag voor het raadhuis. Men kan niet alleen de verantwoordelijk bij haar inwoners neerleggen.

Zie hieronder de beelden

Op Omroep Gelderland konden we zien dat een agent zijn pistool leegschoot terwijl de agenten voor hem rustig teruglopen. De veelbesproken verwurging van een ME’er moet dus echt op een ander moment zijn geweest. Een getuige van dit incident die in de raadszaal aanwezig was meldt dat dit voor zijn ogen gebeurde dus naast de ramen van de raadzaal, ziet u wat?

We zien de evaluatie met belangstelling tegemoet.

Achter de schermen wordt er druk vergaderd de komende weken, denk nu niet dat men de komende weken stilzit. College met burgemeester zijn hard bezig om te kijken hoe met de schade voor henzelf kan beperken. Daarbij worden ook de raadsleden bewerkt. U mag het alleen niet weten alles is weer vertrouwelijk/geheim en bij het oude en ook de VVD, de grote criticaster van besloten vergaderen, doet hier weer gewoon aan mee.

Tot slot: we verheugen ons om te zien dat de laatste dagen een enorme toename van het aantal lezers heeft plaats gevonden.

Volg deze link om uw e-mailadres achter te laten u krijgt dan bij nieuwe berichten een mailtje.