Tijdens het presidium een week eerder liet de burgemeester zich ontvallen dat er een 18 februari 2016 een bijeenkomst van de raad en het college plaats zou vinden. Dit overleg zou als doelstelling moeten hebben om te komen tot een breed gedragen aanpak hoe de gemeente het vertrouwen van de burger wil herstellen. We waren benieuwd of dit openbaar of opnieuw besloten zou zijn en stelde deze vraag aan de gemeente, het antwoord was verbijsterend!

Er werd benadrukt dat het ging om een informele bijeenkomst van raad en college.  Angstvallig werd er gezegd dat het niet besloten of geheim was maar dat door mijn aanwezigheid sommige raadsleden zich geremd zouden voelen om vrijuit te spreken. Het zoveelste bewijs van onvermogen van dit gemeentebestuur. Naadje ligt momenteel op de redactie met de tranen in haar ogen aan de zuurstof bij te komen. Ze heeft ons nog niet kunnen vertellen of dit van het lachen of dat ze in en in verdrietig is over hetgeen ze nu hoort.

Tijdens het perspraatje maakte het gemeentebestuur weer een draai van 180 graden. Van Meijgaarden wist te vertellen dat het weliswaar informeel was en waarschijnlijk dodelijk saai zou worden maar iedereen was welkom.

Dus op naar het gemeentehuis. Gelukkig begon de avond met een bijeenkomst van de SGP en vertegenwoordigers van de facebookpagina “AZC NEE”. Een zeer diverse groep die eerlijk hun gevoelens met ons deelde. Een verademing in vergelijking met wat ik na 20:00 uur in de raadszaal moest aanhoren met als hoogtepunt het verlaten van de raadszaal door VVD, Leefbaar GLM en de lijst Vrouwerff. In de pauze ben ik er dan ook maar stilletjes tussenuit gepiept.

Wij kunnen dit gemeentebestuur niet anders zien dan als een toom ganzen. Veel lawaai richting mensen die het erf betreden en wanneer deze niet hard genoeg weglopen halen ze de boerin met haar knechten erbij die met riek en gaffel de bezoekers hardhandig van het erf af jagen.

Er zijn fouten gemaakt dat heeft men toegegeven gevolgd door een “sorry, mea culpa” en daarmee lijkt men weg te komen. Ondertussen gaat de jacht op de “relschoppers” in volle hevigheid door, zij moeten hangen en als voorbeeld dienen voor de volgende burgers die zich durven te laten gelden tegen een onzalig politiek besluit.

Dames en heren politici u heeft het over burgers die u zegt te vertegenwoordigen. Hoe tekenend was het toen mevr. de Vries 17 december tijdens de persconferentie verontwaardigd meedeelde  dat het inwoners van Geldermalsen waren. De verontwaardiging zou terecht zijn geweest wanneer het mensen van buiten de gemeente waren. Nu waren het mensen die bezorgd waren over hun veiligheid en die van hun naasten. We hoeven maar naar het nieuws te kijken om te kunnen zien dat deze angst gerechtvaardigd is!

En nu wil bestuurlijk Geldermalsen het verloren vertrouwen herstellen en dan weer verder misschien zelfs met een AZC. Droomt u maar lekker verder. Het vertrouwen is al veel langer beschadigd. Of het nu gaat om de komst van vluchtelingen of de Pluk die er even voor de verkiezingen wordt doorgedrukt ten koste van een tweede Lingebrug die al 60 jaar de inwoners van de Rijnstraat en Buurmalsen wordt beloofd. Voor die brug zou nut en noodzaak niet aangetoond zijn. Toen we meneer de Geus er op attendeerde dat  een 63 jarige inwoonster van Buurmalsen in 2008 nog het slachtoffer was van een dodelijk ongeval stuurde hij een link naar een site waar je kan volgen hoeveel mensen er dagelijks in de wereld sterven en geboren worden. Dit samen met de mededeling: “Om alles in perspectief te plaatsen”. Een ander raadslid blijft volhouden dat dit gebeurde buiten de bebouwde kom. Zij woont driehonderd meter van de plaats van het ongeval en waar ook in 2010 opnieuw een fietser met een traumahelikopter is afgevoerd. Zouden de inwoners van Tricht weer vertrouwen hebben in dit college inclusief burgemeester? Geen moment hebben zij ook maar de schijn kunnen wekken dat zij achter haar inwoners stonden. Maar laten we er maar over ophouden, het is triest.

Het zal zeer moeilijk worden om maar enigszins het vertrouwen te herstellen. Maar laten we eens een idee meegeven aan college en burgemeester van Geldermalsen.

Stop de heksenjacht op de door u “verguisde relschoppers” pleit bij het OM voor een generaal pardon voor alles wat er zich 16 december voor de deuren van het gemeentehuis heeft afgespeeld. Uiteindelijk geeft u dit pardon zichzelf als verantwoordelijke van alle gebeurtenissen ook. Vergeving naast het boetekleed zou u niet misstaan.

Een echt duidelijk signaal zou zijn wanneer u collectief uw taken zou neerleggen en de weg vrijmaakt voor tussentijdse verkiezingen. Iedere partij kan dan tijdens de verkiezingen zijn standpunt duidelijk maken over de toekomst van burgemeester, college en raadsleden. Waarschijnlijk is er zelfs plaats voor vluchtelingen in Geldermalsen. Zeg nu niet dat dit niet kan, dat zei u ook over het rechtstreeks overmaken van een commissievergoeding aan de voedselbank. U weet het misschien nog niet maar dat gaat ook gebeuren.

Persoonlijk geloof ik niet dat er een meerderheid voor een dergelijke stap te vinden is. Je moet hier namelijk enige moed voor hebben en over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Eigenschappen die ik tot nu toe bij u niet heb kunnen ontdekken.