Wethouder van Maanen antwoordde gisteren op de vraag van een inwoner van Geldermalsen of hij de Kerst nog haalt: “Ik denk het niet”

college van B&W Afbeelding 013 webDit naar aanleiding van een bericht op teletekst dat niet het COA of de provincie, maar de  gemeente Geldermalsen 1500 asielzoekers wilde opvangen voor een  periode van 10 jaar. De inwoners van dit dorp hoef je niet meer uit te leggen waarom het gemeentebestuur stond te trappelen om vluchtelingen op te vangen.

Het schijnt volgens, Ben Meindertsma redacteur van de NOS, wethouder van Maanen (SGP) geweest te zijn die namens het gemeentebestuur heeft gepleit voor een asielzoekerscentrum van 1500 vluchtelingen en een periode van 10 in plaats van 5 jaar.

Opvallend is dat fractie van de SGP op haar site dezelfde dag nog een update geeft  waarin het standpunt van het college wordt verdedigd.

Laurens van Bruchem daarover:

We hebben hem via de mail om een reactie hierover gevraagd en wanneer deze binnen is zullen we deze hier publiceren

Gisteren hebben we geprobeerd om van de wethouder een bevestiging te krijgen maar via een SMS liet hij weten alles te ontkennen, verder wilde hij niets zeggen en gaf aan dat alle communicatie via burgemeester de Vries loopt. Het lijkt erop dat ze probeert de touwtjes weer in handen te krijgen. Voor de burger gaan de deuren van het gemeentehuis weer dicht en we zien hoe burgemeester de Vries bij Pownet een vogelaartje maakt. Een manoeuvre die we al langere tijd niet meer in politiek Nederland hadden waargenomen.

Het lijkt nu dat wethouder van Maanen de zwarte piet toebedeelt krijgt via het bericht van de NOS. Bedenk en laten we niet vergeten dat burgemeester de Vries hier slechts een tussenstop maakt op haar carrière pad, Wethouder Wiendels een dag nodig heeft om zijn koffers te pakken om naar Babberich af te reizen en van Meijgaarden zoals ze daar zelf zeggen aan de andere kant van de A2 woont. Het is slechts van Maanen die midden in de gemeenschap van Geldermalsen is geworteld.

Gisteren vernomen wij dat er opnieuw geheime bijeenkomsten voor raadsleden worden gepland, dit keer zelfs buiten de grenzen van onze gemeente. Slechts één partij heeft aangegeven hieraan niet mee te willen werken. Ze leren het nooit in dit dorp en het wanbeleid van jaren is nu in het gezicht van het gemeentebestuur en haar burgemeester ontploft.

Het wantrouwen in de lokale politiek komt namelijk echt niet alleen door het AZC. Laten we niet vergeten dat er vele grote dossiers zijn in Geldermalsen die hebben bijgedragen tot het wantrouwen zoals:

  • De 7de Fase van de randweg met daarin de 2de Lingebrug, een 60 jaar oude belofte en waarvan politici nu roepen dat “nut en noodzaak” niet is aangetoond. Ter herinnering 2008 een dodelijk ongeval binnen de bebouwde kom van Buurmalsen en in 2010 nog een ongeval waarbij een fietser door een traumahelikopter is afgevoerd. Een raadslid die er zo’n 300 meter vandaan woont blijft volhouden dat het buiten de bebouwde kom is gebeurt. Artikel met foto’s in de Gelderlander bewijzen het tegendeel. Het gereserveerde geld gebruikt om de gaten in de begroting te vullen.
  • Iedereen kan zich de besluitvorming over het MFC/ECG nu de Pluk nog herinneren wat er net voor de verkiezingen nog even is doorgedrukt omdat wel duidelijk was dat dit na de verkiezingen niet meer ging lukken wanneer de burger had gesproken. Een megalomaan centrum van meer dan 11 miljoen ondanks de financiële problemen met de grondexploitatie.
  • Alles heeft al geleid tot een 100% verhoging van de OZB
  • Ook na het genomen Tracébesluit en de verdediging hiervan stond de gemeente aan de zijde van ProRail en voelde de inwoners van Tricht door de gemeente in de steek gelaten. Ja, na een Tracébesluit heeft de gemeente niets meer te beslissen maar men had achter haar burgers kunnen staan en tot aan de raad van Staten voor hen vechten.

Bewoners hadden dus al langer geen vertrouwen meer in de politiek en het bestuur van Geldermalsen maar nu is het absolute dieptepunt bereikt en dan lees je in het AD dat burgemeester de Vries het dorp weer bij elkaar wil rapen.

Dit komt onder dit gemeentebestuur niet meer goed. Het opstappen van het college inclusief “onze” burgemeester zou een stap in de goede richting zijn.

De inwoners van Geldermalsen hebben moeten ervaren dat een dorp waarin voor 11 december nog een breed draagvlak was voor de opvang van vluchtelingen een draai van 180 graden heeft gemaakt en nee zegt tegen een AZC.

Laat hier een email adres achter en we waarschuwen u wanneer we een nieuw artikel plaatsen.

Binnenkort hoe Miranda de Vries ruim drie miljoen door het putje spoelde!