VoltaireIk ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen. Dit is een citaat uit The Friends of Voltaire van Evelyn Beatrice Hall waarin zij in één stelregel haar mening geeft over Voltaires gedachtegoed en een beeld van hem schetst als een bereidwillig martelaar van de persvrijheid. In werkelijkheid nam Voltaire het niet zo nauw met de vrije meningsuiting. Hij deinsde er niet voor terug om zijn invloed te gebruiken om zijn criticasters de mond te snoeren door tijdschriften te laten verbieden en schrijvers als  Élie Fréron en La Beaumelle te laten opsluiten in o.a. de Bastille. Zo werd de laatste door de luitenant-generaal van politie verhoord, dankzij de interventie van Voltaire’s vriendin, madame Denis. Een maand later werd ook hij na een huiszoeking opgesloten in de Bastille.  Wanneer La Beaumelle opnieuw Voltaire-schennis begaat laat deze hem vals betichten en wordt La Beaumelle voor een tweede keer in de Bastille opgesloten om vervolgens verbannen te worden naar de Languedoc. Wanneer hij in 1767 opnieuw kritisch schrijft over een werk van Voltaire slaagt deze erin om de eerste editie te laten verbieden. De kansen van La Beaumelles in de vetes met de filosoof en zijn vrienden keren pas bij het aantreden van een nieuwe minnares van de koning, madame du Barry, die de schrijver in bescherming neemt. De vrijheid van meningsuiting reserveerde Voltaire voor zichzelf.

Bijna driehonderd jaar na dato zien we in Geldermalsen paralellen in de wijze van besturen door Miranda de Vries. Een ambitieuze dame die alles ten dienste stelt van haar zorgvuldig uitgezette carrière pad.  Nu wordt haar CV met het burgermeesterschap van Geldermalsen aangevuld met een aantal wapenfeiten zoals de realisatie van een AZC met een capaciteit van 1500 asielzoekers en een gefaseerde fusie met omliggende gemeentes tot een gemeente West-Betuwe. Denk vooral niet dat het blijft bij Neerijnen en Lingewaal. Ambtelijk zijn Tiel en Culemborg al ingelijfd via een gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering West Betuwe maar daar mag nog niet over gesproken worden. De wettelijke termijn voor de beantwoording van een WOB verzoek hierover wordt al met drie maanden overschreden en vooruit geschoven tot na het besluit.

Raadsleden zijn niet tegen haar opgewassen of dienen andere belangen. Wanneer burgers in opstand komen en demonstreren wordt dit met geweld de kop ingedrukt. Wanneer iemand de achterkamertjespolitiek met geheime en besloten vergaderingen aan de orde stelt, wordt hij aangeklaagd wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht.

We mogen het van haar niet meer hebben over 16 december maar moeten vooruit kijken. We hebben haar gevraagd waarom ze verbaasd is dat al degene die zich straks voor de rechter moeten verantwoorden uit Geldermalsen komen maar hierop weigert zij te antwoorden. Op de vraag of zij het niet vreemd vindt dat zij als verantwoordelijke voor de openbare orde er met een sorry van af komt terwijl enkele inwoners neer gezet worden als relschoppers en straks door justitie als voorbeeld worden gesteld voor de rest van Nederland.

Voor Naadje is het duidelijk, het gaat hier over de belangen van mevrouw de Vries. Met de inwoners van Geldermalsen heeft zij niets op, die betalen straks de rekening.