De verkiezingen zijn achter de rug en iedereen kraait victorie op het gemeentehuis. In een normale wereld hoor er bij winst iemand die het verlies te verwerken krijgt, maar dit geldt niet in de politiek. Toch wil ik een poging wagen om een paar verliezers aan te wijzen.

Wanneer we de uitslagen  van Geldermalsen naast die van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 leggen en deze cijfers corrigeren met de opkomstcijfers zien we dat bijna alle partijen een fors verlies hebben moeten incasseren. Zo verliest de PvdA maar liefst 28,24% van haar electoraat in Geldermalsen.  Maar ook Dorpsbelangen (21,62%), SGP (18,17%), VVD (14,16%), D66 (14,84) en het CDA (12,45%) verliezen het vertrouwen van de kiezer. De enige die enigszins overeind blijft is Leefbaar / VWB van Jos Rietbergen die slechts een verlies noteert van 2,13%. Deze verliezen zijn ten goede gekomen aan de nieuwkomers Christen Unie, Groen links en Leefbaar lokaal belang. De verliezen staan los van het lage opkomstpercentage.

SGP voorman van Bruchem heeft online Dorpsbelangen als grootste partij al opgeroepen de lead te nemen om een nieuwe coalitie te vormen. Dit zal niet al te moeilijk worden. DB, SGP en het CDA hebben slechts 2 zetels nodig voor een meerderheid en kunnen kiezen uit alle overige 7 partijen. In die zin kun je de coalitiepartijen wel degelijk als winnaars beschouwen.

Leefbaar Lokaal belang heeft het goed gedaan en komen met een restzetel op het zelfde aantal zetels in de raad van West Betuwe als zij hadden in Neerijnen onder de vlag van Gemeentebelangen. Men mag rustig zeggen dat deze partij tot de winnaars behoort. Maar organiseren we dit circus niet voor de burger en wilde we niet uit de oppositie en meeregeren?

Naadje heeft het al in haar column besproken, Verenigd West Betuwe en Leefbaar lokaal Belang hebben op het laatste moment hun voorgenomen huwelijk afgezegd. Door deze actie mag je deze partijen als de grote verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van West Betuwe beschouwen.

Zij hadden gezamenlijk de grootste partij gevormd en de mogelijkheid gehad een volledig nieuwe coalitie te vormen. Ego’s van de hoofdrolspelers stond dit succes in de weg.  

Al met al een gemiste kans, we zullen ze nog veel horen kermen en wie weet zien we straks ook in West Betuwe poppen op de raadszetels zitten.

Ach, zal het veel verschil uitmaken?

Over een dikke drie mag u weer stemmen!